Newyddion

Noson Agored y Ganolfan Reolaeth

November 15, 2013

Mae Canolfan Reolaeth Coleg Cambria Llaneurgain yn cynnal noson agored ar Nos Iau 21 o Dachwedd o 5yp – 7yh.

Bydd y tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr ar gael ar y noson i drafod anghenion hyfforddi eich busnes. Bydd cyngor ar gael i unigolion hefyd er mwyn  iddynt allu gwella eu datblygiad gyrfaol.

Mae cyrsiau ar gael ar draws nifer o feysydd yn cynnwys Arweinyddiaeth a Rheolaeth, Adnoddau Dynol, Dysgu, Hyfforddi a Datblygu, Marchnata, Iechyd a Diogelwch, Diogelwch Bwyd ac IOSH.

Dywedodd Lesley Rasmussen Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygiad Rheolaeth a Chyrsiau i Gyflogwyr yng Ngholeg Cambria “Rydym yn edrych ymlaen at groesawu darpar gyflogwyr a dysgwyr i’n noson agored. Mae ein harbenigedd a’n hymroddiad er mwyn cynorthwyo cyflogwyr i dyfu eu busnesau yn sicrhau bod gweithluoedd yn cyflwyno’r canlyniadau sydd eu hangen.

“Rydym yn ymfalchïo ein bod ni’n un o brif ddarparwyr hyfforddiant i fusnesau ar draws Gogledd Cymru a’r Gogledd Orllewin, a’n bod yn ymateb i’r galw cynyddol am hyfforddiant, yn amrywio o sgiliau sylfaenol i ddatblygiad proffesiynol”

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.cambria.ac.uk/cyflogwyr neu ffoniwch 0300 30 30 006

Tags: , ,