Newyddion

Dwyt ti Byth yn Rhy Hen i Ddysgu Cymraeg yw’r Neges ar Ddydd Gŵyl Dewi

March 1, 2012

“Dwyt ti byth yn rhy hen i ddysgu Cymraeg” yw neges y dysgwr Cymraeg 79 oed Haulwen Jones, a ymunodd â’i chyd-ddysgwyr yng Ngholeg Iâl i hyrwyddo dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion ar Ddydd Gŵyl Dewi.

Mae’r dysgwyr Cymraeg o Goleg Iâl i gyd yn dilyn cwrs Lefel 2 Cymraeg Canolradd ac yn astudio am resymau amrywiol iawn; rhai i ennill sgiliau yn y gweithle ac eraill am resymau cymdeithasol er mwyn iddynt allu sgwrsio yn Gymraeg gyda’u ffrindiau.

“Rwy’n dysgu Cymraeg er mwyn siarad gyda’m merch sy’n mynd i ysgol Gymraeg” meddai Kevyn Breeze. “Rwyf eisiau gallu ei deall a’i helpu gyda’i gwaith, ac rwyf wedi bod eisiau siarad fy iaith fy hun erioed.”

Dymuniad Susan Davies o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yw siarad Cymraeg gyda’i chwsmeriaid. “Rwy’n ceisio gwella fy Nghymraeg i’m helpu i ddelio gyda’n cwsmeriaid Cymraeg.”

Waeth beth â’u hysgogodd i astudio, cytunodd y saith dysgwr eu bod yn cael môr o hwyl ar y cwrs Coleg ac maent oll wedi dychwelyd dros nifer o flynyddoedd i barhau â’u hastudiaethau.

Dywed Rob Parry o’r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol “Rwyf wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 2008. Mae wir wedi fy helpu yn fy ngwaith ac rwyf wedi cyfarfod â llawer o bobl ddiddorol.”

Mae nifer o ddulliau i ddysgu Cymraeg yng Ngholeg Iâl, naill ai cwrs byr am ddiwrnod i ddysgu Cymraeg yn y Gweithle, neu gyrsiau hirach yn ystod y dydd a min nos a gaiff eu cynnig ar lefel dechreuwyr ac uwch.

Meddai Dr Luned Ainslie, tiwtor y cwrs: “Mae’n fraint cael dysgu dosbarth mor frwdfrydig.”

Yn y llun o’r chwith i’r dde: Robert Parry, Susan Davies, Debra Isaacs, Luned Ainslie, Abigail Forder, Kevyn Breeze, Louise Owen, Haulwen Jones