Newyddion

Nifer Uchaf o Fedalau WorldSkills UK ym Mhrydain i Fyfyrwyr Coleg Cambria

November 22, 2016

image4 (1) (1)

Daeth myfyrwyr Coleg Cambria a rhagor o fedalau adref gyda nhw eto eleni o rowndiau terfynol cenedlaethol y WorldSkills UK Show yn Birmingham, rhagor o fedalau nag unrhyw goleg arall yn y DU.

Roedd gan y coleg dîm cryf o gystadleuwyr, nifer ohonynt yn cystadlu gyda’n partneriaid busnes, a daeth nifer fawr ohonynt adref gyda naill ai medal neu ganmoliaeth uchel.  Enillodd myfyrwyr Cambria, a oedd yn cynrychioli dros draean o dîm 80 aelod Cymru – 3 medal aur, 6 medal arian,

3 medal efydd a 2 ganmoliaeth uchel.

Enillwyd y medalau aur gan Jason Williams, 21 oed o Gallt Melyd, Olivia Crabtree, 21 o’r Wyddgrug a Leigh Clarke, 21 oed o Wrecsam.

Ar hyn o bryd, mae Leigh yn cael ei gyflogi gan Electroimpact, Manor Lane, Penarlâg fel prentis peiriannwr rheoli rhifyddol gan gyfrifiadur (CNC).  Enillodd ei fedal aur am beiriannu CNC.

Yn y cyfamser, enillodd Ryan Dexter fedal arian ac enillodd Joe Harrison fedal efydd hefyd ac mae’r ddau ohonynt yn cael eu cyflogi gan Electroimpact.

Dyma restr gyflawn o’r enillwyr medalau

DSC_0107 (1)

Cofrestrwyd gan Goleg Cambria:

AUR: Jason Williams – sgiliau cynhwysol TGCh lefel 2

AUR: Olivia Crabtree – gwasanaethau ewinedd

ARIAN: Paige Bredford – sgiliau cynhwysol TGCh lefel 2

ARIAN: Gareth Phillips – Gwaith Llenfetel

ARIAN: Balazs Sparing – Peirianneg Awyrennol: Mecanyddol

ARIAN: Jessikah Falshaw – Harddwch Dwylo a’r Wyneb

EFYDD: Joe Harrison – Peirannu CNC

Canmoliaeth Uchel: Chloe Griffiths – Gwallt

Canmoliaeth Uchel: Daniel Lee – Gwaith Llenfetel

 

Cofrestrwyd gan eu Cyflogwyr:

AUR: Leigh Clark – Melino CNC – Electroimpact

ARIAN: Ryan Dexter – Melino CNC – Electroimpact

ARIAN: Tîm MTC Magellan: Gareth Vale, Liam Hutchinson, Ewan Holley

EFYDD: Tom Roberts – Peirianneg Awyrennol: mecanyddol – MPI

EFYDD: Tîm JCB MTC: Kendal Irvine, Dylan Edwards, George Walker

DSC_0197 (1)

Mae WorldSkills UK yn gystadlaethau sgiliau safon uchel sy’n cael eu cynnal yn flynyddol ledled y DU.  Nod y cystadlaethau hyn yw annog pobl ifanc ac oedolion ledled Prydain i ragori yn eu sgiliau galwedigaethol a’r un pryd cynyddu parch, cyfranogiad a safonau gwaith mewn prentisiaethau a hyfforddiant galwedigaethol.

Yn ystod y sioe sgiliau, dangosodd myfyrwyr Coleg Cambria Melino CNC, Gwaith Llenfetel, Trin Gwallt, Rhithwir, Profi Ffitrwydd ac Entrepreneuriaeth yn y digwyddiad hefyd.

Dywedodd Rona Griffiths, Rheolwr WorldSkills yng Ngholeg Cambria, a fu’n cynorthwyo’r myfyrwyr trwy’r broses i gyd:

“Mi gawson ni amser prysur, llwyddiannus yn y Sioe Sgiliau, a phrofiad dysgu enfawr hefyd..  Holl bwrpas WorldSkills ydi meithrin sgiliau a hyder.”

Fedra i ddim dechrau dweud wrthych chi  cymaint o argraff a wnaeth ein cystadleuwyr i gyd drwy gydol y 3 diwrnod. Rydw i mor falch o bob un o’r cystadleuwyr ac rwy’n hynod o ddiolchgar i’w hyfforddwyr, cyflogwyr a’u teuluoedd cefnogol.”

Dywedodd David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria”Llongyfarchiadau mawr i’n myfyrwyr dawnus am eu llwyddiant anhygoel yn Birmingham.  Rydyn ni’n falch iawn eu bod wedi dod â rhagor o fedalau yn ôl i Cambria nag i unrhyw goleg arall ym Mhrydain.

“Mae’n wirioneddol wych bod eu sgiliau wedi cael eu cydnabod fel y gorau yn eu maes ar lwyfan cenedlaethol, ochr yn ochr â phrentisiaid a dysgwyr mwyaf talentog Prydain.”