Newyddion

Naw o Brentisiaid Peirianneg Coleg Cambria yn dathlu

December 2, 2013

EEF High Res (45 of 59)

Mae naw o fyfyrwyr Coleg Cambria yn dathlu ar ôl cael eu cydnabod yn seremoni Gwobrau Ffederasiwn y Cyflogwyr Peirianneg (EEF).

Mae’r gwobrau  Ffederasiwn y Cyflogwyr Peirianneg (EEF) yn amlygu gwydnwch, penderfyniad a dyfeisgarwch cymuned weithgynhyrchu’r DU. Maent yn dathlu arloesedd a chyflawniadau prentisiaid a myfyrwyr peirianneg ifanc. Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo yng Nghae Rasio Caer lle daeth myfyrwyr Coleg Cambria i’r brig.

Yng nghategori’r Prentis Blwyddyn Gyntaf enillodd Sion Lloyd o JCB y wobr gyntaf gyda Rhys Vincent o Airbus yn ail, a Josh Jenkins o grŵp DRB yn cael canmoliaeth uchel.

Daeth Devon Sumner o Airbus yn gyntaf yng ngwobr Prentis yr Ail Flwyddyn. Yn y categori Prentis 3ydd blwyddyn daeth Daniel Biggs o JCB yn gyntaf,  Jonathan Humphries o Kellogg’s yn ail a derbyniodd Natasha Cooper o UPM ganmoliaeth uchel.

Enillwyd y wobr gyntaf am Brentis 4edd flwyddyn gan Dan Holland o Airbus ac yn y categori Llwybrau i Brentisiaeth daeth Hayley Keeley o Raytheon yn ail.

Bydd Sion Lloyd a Daniel Biggs nawr yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yng Ngwobrau Cenedlaethol EEF a gynhelir yn Llundain ym mis Ionawr.

Dywedodd David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria “Rydym wrth ein bodd bod cymaint o’n dysgwyr wedi ennill gwobrau. Mae’n dangos ein hymrwymiad fel coleg i weithio gyda chyflogwyr i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc yn ogystal â’u herio i ddatblygu’r arbenigedd y maent eu hangen er mwyn adeiladu dyfodol llwyddiannus. Hoffem ddymuno pob lwc i Sion Lloyd a Daniel Biggs, y ddau’n brentisiaid gyda JCB, yn y rownd genedlaethol flwyddyn nesaf.”

1

Tags: , , , , , , , ,