Newyddion

Myfyrwyr yn ymweld â’r Orsaf Ofod ar Daith Rithwir

November 8, 2016

Google Expedition (2)

Bu myfyrwyr Coleg Cambria ar daith rithwir i’r orsaf ofod drwy Raglen Pioneer ‘Expeditions’ Google,

Mae ‘Expeditions’ yn ap sy’n caniatáu i athrawon gymryd eu dosbarthiadau ar deithiau maes rhithwir, gan drwytho myfyrwyr mewn profiadau sy’n dod â chysyniadau haniaethol yn fyw a’u helpu i ddeall y byd y tu allan i’r ystafell ddosbarth yn well

Mae’r teithiau hyn yn gasgliadau o luniau panoramig rhithwir – sfferau llun360 °, delweddau 3D a fideo, synau amgylchynol – i gyd gyda nodiadau  esboniadol, mannau diddorol a chwestiynau sy’n eich galluogi i’w integreiddio i’r cwricwlwm sydd eisoes yn cael ei ddefnyddio mewn ysgolion.

Cafodd fyfyrwyr Coleg Cambria gyfle i ymweld â’r lleuad, cwrdd â gorilaod yn Borneo, nofio gyda morfilod a siarcod ar y  Barriff Mawr a dringo Mynydd Everest, i gyd o gysur eu hystafelloedd dosbarth.

Dywedodd Phoebe Jackson, sy’n fyfyriwr Lletygarwch ac Arlwyo:

“Roedd Google Expedition yn anhygoel. Mi gawson ni weld sut beth oedd bod yn gogydd am ddiwrnod ac yna teithio i wahanol leoedd o amgylch y byd hefyd! “

Dywedodd Mark Brandish, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Llyfrgell a Thechnoleg:

“Yng Ngholeg Cambria rydym yn integreiddio technolegau addysgol i addysgu a dysgu mewn ffordd ystyrlon, fel bod myfyrwyr yn cael cyfleoedd newydd i ddysgu a chyflawni.

“Rydyn ni bob amser yn chwilio am dechnolegau ymgysylltu newydd y gallwn ni roi cynnig arnyn nhw ac arbrofi gyda nhw.  Mae Google Expeditions yn un enghraifft yn unig sy’n galluogi tiwtoriaid i fynd â myfyrwyr ar deithiau maes rhithwir rhyngweithiol.

Yn ystod y daith, cafodd y myfyrwyr ymweld ag adfeilion Rhufeinig, mynd i’r Lleuad, cyfarfod gorilaod yn Borneo, nofio gyda morfilod a siarcod ar y  Barriff Mawr a dringo Mynydd Everest i gyd o’u hystafell ddosbarth. “