Newyddion

Myfyrwyr yn Ymarfer eu Sgiliau

November 11, 2014

Flooring

Myfyrwyr gosod lloriau Coleg Cambria yn ymarfer eu sgiliau trwy osod llawr newydd ar safle Llysfasi.

Aeth myfyrwyr o safle Ffordd y Bers y coleg yn Wrecsam i Lysfasi i gael cyfle i weithio’n ymarferol ac i gael profiad ardderchog.

Roedd hyn yn cynnwys codi hen orchuddion llawr, paratoi’r islawr cyn gosod teils finyl newydd a oedd yn cynnwys logo’r coleg. Cwblhawyd y gwaith gan y myfyrwyr mewn pryd ac roedd o safon uchel iawn.

” Roedd yn waith caled, ” meddai Lewis Nash, 16 oed o’r Waun, ” ond roedd yn wych cael edrych ar y llawr gorffenedig a gallu dweud mai ni wnaeth hynny! ‘

Dywedodd Graham Evans, Pennaeth Ystadau (Wrecsam / Llysfasi) a Datblygiadau Cyfalaf yng Ngholeg Cambria:

‘Mae wedi bod yn brofiad da iawn i’n myfyrwyr gosod lloriau. Maent wedi cael profiad gwerthfawr ar y safle yn ogystal â gwella amgylchedd y coleg i’w cyd-fyfyrwyr.
” Rwy’n falch bod myfyrwyr Coleg Cambria wedi gallu cynhyrchu gwaith o safon mor uchel.”