Newyddion

Myfyrwyr yn symud Grîn

December 21, 2015

Mold Golf Club

Cafodd myfyrwyr Garddwriaeth Coleg Cambria wahoddiad gan Colin Jones, Prif Geidwad y Grîniau yng Nghlwb Golff Yr Wyddgrug, i helpu gosod tywyrch yn ddiweddar.

Roedd rhaid gosod tywyrch ar ôl i’r clwb orfod symud un o’i grîniau i safle gwell. Roedd y gwahoddiad o ddiddordeb i’r myfyrwyr gan ei fod yn ateb meini prawf un o unedau eu cymhwyster Diploma mewn Garddwriaeth.

Dywedodd Alwyn Jones, Tiwtor Garddwriaeth yn y coleg:

“Hoffwn ddiolch i Colin a’i dîm am wahodd y myfyrwyr i gymryd rhan mewn prosiect pwysig i’r clwb golff. Mwynhaodd y dysgwyr yn fawr iawn a chawsant gyfle i weithio gyda thîm profiadol.

“Mae Clwb Golff Yr Wyddgrug yn gwrs sefydledig lle mae disgwyl i’r safonau fod yn uchel iawn ac roedd yn bleser gallu cyfrannu at ofal cyfredol y cwrs. Cafodd y dysgwyr brofiad gwych a fydd o fudd iddynt yn y dyfodol.”

“Hoffwn ddiolch i bawb am ddod ac am helpu gyda’r prosiect mawr adluniad grin hwn,” ychwanegodd Colin Jones

“Roedd yn ddiwrnod gwlyb ac oer gyda digon o faw o gwmpas, sy’n rhan o fywyd nodweddiadol cadw grîniau! Roedd pob myfyriwr yn barod i helpu, yn gwrtais ac yn drefnus a oedd yn wych i weld. Credaf mai Alwyn biau’r clod am hynny, am eu harwain a’u dysgu mor dda.”