Newyddion

Myfyrwyr yn mwynhau prosiect dylunio

January 9, 2015

Papercups

Mae bron i 100 o fyfyrwyr o Goleg Cambria yn cymryd rhan mewn prosiect dylunio go iawn efo  Benders Paper Cups.

Mae Benders, cwmni blaenllaw ym myd cynhyrchu cwpanau papur, wedi’i leoli yn Wrecsam ac yn un o’r cyflenwr mwyaf i’r farchnad gwerthu diodydd o beiriannau yn y DU.

Mi fydd y myfyrwyr, o safleoedd Iâl a Glannau Dyfrdwy , yn dylunio cwpanau i’r cwmni yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau traddodiadol a digidol er mwyn datblygu eu syniadau.

Dywedodd Rheolwr Marchnata Benders Paper Cups, Adrian Pratt,

“Dyma’r tro gyntaf i ni weithio ar brosiect gyda Coleg Cambria. I’r myfyrwyr, mae’n cynnig y profiad o ddatblygu dyluniad ar gyfer brîff masnachol yn ogystal â chyfle i ddeall y defnydd o ddyluniad mewn cyd-destun marchnad lle mae’n rhaid ystyried ffactorau ychwanegol fel ydi’r cwpanau yn ddigon cryf i ddal y ddiod a weinir.”

Ychwanegodd Darlithydd Celf a Dylunio yng Ngholeg Cambria, Ian Lee:

“Roedd mynychu sesiwn briffio gyda Benders yn brofiad dysgu gwerthfawr i’r myfyrwyr, ac mi oedd tîm marchnata Benders o gymorth mawr wrth ateb cwestiynau ac esbonio manylion y prosiect. Yn wir mae’r prosiect yn cynnig profiad arbennig i’r myfyrwyr wrth iddynt gael y cyfle i weithio ar frîff go iawn gyda chleient go iawn ac maent yn datblygu sgiliau dylunio unigryw yn barod.

“Mae Benders hefyd wedi cynnig rhodd i elusen enwebedig y Coleg, Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau, mewn cydnabyddiaeth o waith caled y myfyrwyr. Rydym yn ddiolchgar iawn am eu rhodd ac yn gyffrous iawn am wneud prosiectau cydweithredol eto fel hyn yn y dyfodol.”