Newyddion

Myfyrwyr yn mwynhau Cystadleuaeth Cŵn Rhyng-golegol

April 5, 2016

Agility Comp

Cafodd myfyrwyr Gofal Anifeiliaid Coleg Cambria gyfle i groesawu myfyrwyr o Goleg Llandrillo Menai i safle Llaneurgain yn ddiweddar i gymryd rhan mewn cystadleuaeth her cŵn rhyng-golegol.

Ar ôl cael eu hysbrydoli ar ymweliad diweddar i Crufts, cafodd dysgwyr Gofal Anifeiliaid o golegau Gogledd Cymru gyfle i gystadlu mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau gan gynnwys cystadlaethau Ystwythder, lle mae ffitrwydd y ci a gallu’r triniwr i hyfforddi ac arwain y ci trwy rwystrau yn cael eu profi.

Ymysg yr enillwyr oedd myfyrwyr Coleg Cambria Jasmin Evans, sy’n 17 oed o Gaer, a Kaja Sobieraj, sy’n 19 oed o Gei Connah.

Daeth y diwrnod o gystadlu i ben gyda sioe gŵn hwyl gyda myfyriwr Coleg Cambria, Bradley Dahl, sy’n 21 oed ac o Frychdyn, yn ennill y wobr ‘y ci sy’n edrych fwyaf tebyg i’w berchennog’, a Lyndsey Jones, sy’n 16 oed ac o Gei Connah, yn ennill y wobr am y wisg ffansi orau.

Dywedodd Zoe Pritchard, Tiwtor Rheolaeth Anifeiliaid yng Ngholeg Cambria Llaneurgain a helpodd i drefnu’r digwyddiad:

“Roedd rhai o’r myfyrwyr a gymerodd ran erioed wedi cystadlu mewn digwyddiad Ystwythder o’r blaen, ond erbyn hyn maen nhw wedi cael eu hysbrydoli i fynd a’u diddordeb ymhellach eto. Mae pawb yn edrych ymlaen at gynnal yr ail rownd yn Llaneurgain ar ddiwedd mis Ebrill. Diolch yn fawr iawn i bawb a wnaeth helpu i gynnal y digwyddiad hwn a da iawn i’r holl fyfyrwyr a gymerodd ran.”