Newyddion

Myfyrwyr yn Mwynhau Aelwyd Llysfasi

October 17, 2014

Aelwyd yr Urdd

Mae Coleg Cambria wedi bod yn cydweithio â’r Urdd am nifer o flynyddoedd i gynnig cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau anffurfiol a chymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog ar gyfer pobl ifanc.

Mae myfyrwyr sy’n aros yn yr Hostel ar safle Llysfasi i gyd yn aelodau’r Urdd ac maent yn mwynhau’r Aelwyd sy’n cyfarfod bob pythefnos, gan gynnig gweithgareddau amrywiol sy’n cynnwys chwaraeon, gwibgertio a mynd i’r sinema.

Dywedodd Cerian Ellis, y Swyddog Cyfathrebu a Dwyieithrwydd:

‘’Mae cydweithio â’r Urdd wedi rhoi cyfle i ni fel coleg gynnig gweithgareddau Cymraeg/dwyieithog i’r myfyrwyr y tu allan i’r ystafell ddosbarth.’’

Dywedodd Casi Cartwright  Swyddog Datblygu’r Urdd Sir Ddinbych “Mae’n fraint cael gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg gyda phobl ifanc mor frwdfrydig yng Ngholeg Cambria.  Rydyn ni’n edrych ymlaen at gydweithio â nhw eto’n fuan, gan drefnu digwyddiadau a gwahanol weithgareddau iddyn nhw.”

“Mae’n gwneud i mi deimlo’n falch cael gweld a chlywed pobl ifanc eu hoed nhw’n defnyddio’u Cymraeg yn gymdeithasol ymysg ffrindiau.’’

O ganlyniad i’r berthynas dda rhwng yr Urdd yn Sir Ddinbych, Wrecsam a Sir y Fflint, mae’r coleg wedi lansio Clwb yr Urdd ar safle Llaneurgain yn ddiweddar.