Newyddion

Myfyrwyr yn Lansio E-gylchgrawn Digidol

February 7, 2017

e-mag

Lansiodd myfyrwyr o Goleg Cambria eu rhifyn cyntaf erioed o Snap Shot – sef cylchgrawn electronig.

Mae’r e-gylchgrawn dwyieithog swyddogol yn cael ei greu gan fyfyrwyr, i fyfyrwyr ac mae’n dweud wrthyn nhw i gyd am yr hyn sy’n digwydd yn y coleg ac o’i amgylch. Roedd y rhifyn cyntaf yn cynnwys gwybodaeth am Fwyta’n Iach, Yr Arddangosfa Iddewiaeth, Gwir ystyr y Nadolig a llawer rhagor.

Cyhoeddwyd sawl cylchgrawn i fyfyrwyr o’r blaen yn y coleg, pob un ohonyn nhw ar bapur. Yr ysgogiad y tu ôl i’r e-gylchgrawn oedd cynyddu ei argaeledd ar bob safle ac i ghyd-fynd ag ymgyrch di-bapur y coleg hefyd.

Roedd y grŵp dechreuol yn fyfyrwyr Iâl i gyd, ond y bwriad yw y bydd myfyrwyr Glannau Dyfrdwy a safleoedd eraill yn cyfrannu at y rhifyn nesaf.

https://www.joomag.com/magazine/student-mag/0157609001478263805?short

Mae’r llun yn dangos – o’r chwith i’r dde:Shannon Davies, Lauren Dempster-Edwards, Madog Rowlands, Marta Flakiewicz, Denise Jones (cymorth gyda’r e-gylchgrawn/staff). Nid oedd Simon Mapp (cymorth gyda’r e-gylchgrawn/staff), Chisaki Yamazuchi, Catrin Davies na Cerys Davies yn gallu bod yn y llun ond mae angen eu henwi..