Newyddion

Myfyrwyr yn Helpu’r Fadfall Ddŵr Gribog, sydd mewn Perygl

March 16, 2015

Great Crested Newts 1 (2)

Mae myfyrwyr o Goleg Cambria wedi bod yn helpu i baratoi safleoedd ar gyfer madfallod dŵr cribog sydd mewn perygl.

Yn ddiweddar, bu dysgwyr Gofal Anifeiliaid o Laneurgain yn cynorthwyo i reoli cynefinoedd ar gyfer y fadfall ddŵr gribog yn Brookhill, Bwcle.  Y fadfall ddŵr gribog yw rhywogaeth fadfall fwyaf Prydain ac mae ei niferoedd wedi gostwng yn ddiweddar o ganlyniad i ddinistrio eu cynefinoedd.

Gan weithio gyda Mandy Cartwright, sy’n gweithio ar y cyd i Ymddiriedolaeth Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid, a Gwasanaethau Cefn Gwlad Sir y Fflint, bu’r myfyrwyr yn helpu trwy dorri coed helyg sy’n estyn dros y pyllau.  Mae clirio’r coed yn helpu i atal dail marw rhag syrthio i’r pyllau, sydd yn ei dro yn cyfrannu at lefel uchel o silt, gan wneud y pyllau’n anffafriol i’r fadfall ddŵr gribog fridio ynddynt.

Dywedodd Jeff Lambert Hyfforddwr / Arddangoswr Gofal Anifeiliaid, yng Ngholeg Cambria:

”Cafodd y myfyrwyr amser gwych yn clirio’r coed helyg a phrysgoed o byllau safle ym Mwcle. Trwy wneud y gwaith hwn mae’r pyllau’n aros yn gliriach gan alluogi madfallod i ddodwy eu hwyau ar lystyfiant o gwmpas ymyl y pwll.

”Mwynhaodd rhai o’r dysgwyr eu hunain cymaint fel eu bod wedi penderfynu gwneud eu profiad gwaith ar y safle.”