Newyddion

Myfyrwyr yn helpu gyda glanhau’r gwanwyn yn yr Wyddgrug

April 7, 2014

spring clean

Mae myfyrwyr Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy wedi bod yn brysur yn gwirfoddoli fel rhan o’u Hunedau Sgiliau Gwaith, trwy helpu gyda Glanhau’r Gwanwyn blynyddol yn yr Wyddgrug, sy’n ceisio gwneud y dref yn le braf i fyw, chwarae a gweithio ynddi.

Cafodd ymgyrch Glanhau’r Gwanwyn yr Wyddgrug, sydd wedi ennill gwobrau, ei gynnal ers sawl blwyddyn bellach, gyda channoedd o bobl a phlant o grwpiau, busnesau, ysgolion a thrigolion lleol yn gwirfoddoli i gymryd rhan i sicrhau ei lwyddiant.

Mae myfyrwyr Peirianneg wedi bod yn gweithio gyda Judith Wright, swyddog Cadwch Gymru’n Daclus, Springy y Masgot ac ymgeisydd lleol Miss Cymru, i dacluso ardaloedd yn y dref.

Roedd y gwaith diwrnod llawn yn cynnwys glanhau a chwynnu’r gwelyau blodau y tu allan i archfarchnad y Co-op, yn ogystal â chasglu sbwriel ar hyd llwybr cyhoeddus ger y cae pêl-droed.

Dywedodd Anke Kadelka-Williams, y tiwtor Sgiliau Gwaith ac Almaeneg: “Gweithiodd y myfyrwyr yn galed iawn a chawson nhw lawer o hwyl hefyd. Roedd yn werth chweil eu gweld nhw’n helpu yn y gymuned fel hyn.”