Newyddion

Myfyrwyr yn gwneud gwahaniaeth wrth wirfoddoli

February 16, 2015

Volunteering (1)

Mae myfyrwyr Coleg Cambria wedi bod wrthi yn gwirfoddoli yng Nghoed Tiroedd Cronni, Cei Conna yn ddiweddar, fel rhan o’u Hunedau Sgiliau Gwaith.

Cyflawnodd y myfyrwyr Llwybrau at Brentisiaethau Peirianneg Awyrennol (PTA Aero) weithgareddau gwirfoddoli yn helpu Ceidwaid Cefnwlad Cyngor Sir y Fflint gyda chynhaliaeth y coetir yng Nghei Conna. Roedd y myfyrwyr wedi bod wrthi yn casglu a stacio malurion, boncyffion ac yn clirio’r isdyfiant i sicrhau bod y coetir yn lle hawdd i ymwelwyr ei gyrraedd a mwynhau’r bywyd gwyllt.

Dywedodd Tim Johnson, Ceidwad Cefn Gwlad CSFf:

“Gwnaethant waith arbennig o dda ac rydym wedi cyflawni llawer mwy na beth oeddwn yn ei ddisgwyl. Mae derbyn cymorth gan wirfoddolwyr fel y myfyrwyr hyn yn werthfawr tu hwnt i’r gwaith rydym yn ei wneud.”

“Mae’r holl fyfyrwyr wedi gweithio’n galed ac wedi dangos sgiliau gwaith tîm da,” ychwanegodd Anke Kadelka-Williams, Tiwtor Sgiliau Gwaith.