Newyddion

Myfyrwyr yn Gwirfoddoli i Wella Cynefin

March 4, 2015

Students Volunteering Presthaven

Bu myfyrwyr Peirianneg o Goleg Cambria Glannau Dyfrdwy yn gwirfoddoli’n ddiweddar fel rhan o’u huned ‘Worldskills.

Bu un grŵp o fyfyrwyr yn gwirfoddoli yng Ngwarchodfa Natur Bywyd Gwyllt Gogledd-ddwyrain Cymru yn Llwyni, Cei Connah, tra bu’r grŵp arall yn gweithio ym Mharc Gwyliau Presthaven Sands, Gronant.

Bu’r myfyrwyr yn helpu aelodau Bywyd Gwyllt Gogledd-ddwyrain Cymru, gyda chymorth Cadwch Gymru’n Daclus, i gynnal a chadw’r coetir, trwy dorri coed mewn ardal o goed trwchus er mwyn galluogi’r isdyfiant i ffynnu. Ar ôl iddynt dorri’r coed yn fanach, fe’u pentyrrwyd i greu tomenni bywyd gwyllt. Nod y diwrnod gwirfoddoli oedd cynnal a chadw a gwella cynefin ar gyfer y fadfall ddŵr gribog.

Ym mharc gwyliau Presthaven Sands, bu’r dysgwyr yn helpu Ceidwad yr Arfordir, gyda chymorth Cadwch Gymru’n Daclus, i gynnal a chadw ardal fridio yn y twyni ar gyfer llyffantod y twyni trwy dorri prysgoed i wella’r cynefin ar gyfer rhywogaeth llyffantod a ddiogelir.

Dywedodd Anke Kadelka-Williams, tiwtor sgiliau gwaith:

‘‘Gweithiodd y myfyrwyr i gyd yn galed iawn gan ddangos gwaith tîm da a sgiliau hunanreoli. Mwyhaodd pawb y diwrnod yn fawr a chael profiadau newydd yr un pryd”.

Students Volunteering Llwyni Woods (2)