Newyddion

Myfyrwyr yn Gwirfoddoli i Drawsnewid Gardd

July 19, 2016

Coed Celyn (2)

Bu myfyrwyr Gofal Anifeiliaid o Goleg Cambria yn trawsnewid gardd mewn canolfan adfer yn Wrecsam.

Gweithiodd y bobl ifanc mewn grwpiau i gwblhau nifer o dasgau i adnewyddu darnau o’r ardd yn Uned Coed Celyn. Roedd rhai wedi bod wrthi’n adeiladu tai adar, tra bu eraill yn adeiladu meinciau ac ardal BBQ. Aeth rhai ati i greu gardd golygfeydd, gardd llysiau a gwelyau uchel. Roedd rhaid i bawb a fu’n cymryd rhan, gynllunio eu gweithgaredd. Gyda’i gilydd, aethant ati i glirio llwybrau a choed i greu tŷ pryfetach a hongian bocsys adar.

Dywedodd Kirstie Fraser, Darlithydd Gofal Anifeiliaid Coleg Cambria:

“Gweithiodd y myfyrwyr mewn grwpiau i gynllunio a chreu gardd synhwyraidd yng Nghoed Celyn. Roedd hyn yn brofiad amhrisiadwy iddyn nhw. Datblygwyd nifer o sgiliau ymarferol, a dysgwyd sut gall ardaloedd awyr agored gael effaith ar wella cyflyrau iechyd meddwl hefyd.”

Dywedodd Rachel Turner, Dirprwy Reolwr yn Uned Adfer Coed Celyn:

“Mae Coed Celyn yn hynod o ddiolchgar i fyfyrwyr Coleg Cambria am drawsnewid ein gardd. Mae’r ardd rŵan yn ardal ddeniadol sy’n cael ei defnyddio gan gleifion, staff ac ymwelwyr.”
“Mae’r ardaloedd a grëwyd yn yr ardd yn cynnig gweithgareddau gwerthfawr yn ystod y dydd, fel garddio, rhoi dŵr i blanhigion a gofalu am adar. Mae’r ardd yn ardal ddistaw sydd o fudd i bawb yng Nghoed Celyn. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’r holl fyfyrwyr a staff.”

Coed Celyn 2