Newyddion

Myfyrwyr yn gorymdeithio dros Iselder

April 8, 2016

March for Depression

Bu myfyrwyr Coleg Cambria Gwasanaethau Cyhoeddus yn cymryd rhan mewn gorymdaith ‘Mawrth Dros Iselder’ yn ddiweddar.

Pwrpas y digwyddiad oedd cynyddu ymwybyddiaeth am iselder, pryder a straen ymysg pobl ifanc yn eu harddegau, a chafodd y grŵp gymorth gan FIXERS UK a’r elusen iechyd meddwl, MIND.

Dywedodd Dayna Ruscoe, 19 oed , a gymerodd ran yn yr orymdaith:

“Roedden ni i gyd yn meddwl bod iselder yn fater sydd angen ei drafod a’i ddatrys ar gyfer pobl ifanc. Roedden ni’n awyddus i gynyddu ymwybyddiaeth ac i roi cyfle i bobl ifanc, sydd efallai’n poeni eu bod yn gorfod delio ag iselder, i leisio’u barn a chael yr help sydd ei angen arnyn nhw.

“Mi wnaethon ni greu taflen arbennig i’w dosbarthu yn ystod yr orymdaith i ddangos i bobl ein hoedran ni ble gallan nhw gael cymorth os oes ei angen arnyn nhw. Mi wnaeth aelod o’n grŵp sgwennu am y profiad o gael iselder ar gyfer y daflen, gan obeithio y bydd darllenwyr efo’r un pryderon yn gallu cysylltu â hyn. Mae’r daflen hefyd yn cynnwys cyfeiriadau gwefannau y gall pobl ifanc eu dilyn, yn ogystal ag awgrymiadau defnyddiol ar sut i ddelio ag iselder.”

Dywedodd Vanessa Griffiths, Darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus:

“Mae hyn yn berthnasol iawn ar hyn o bryd, yn enwedig wrth i ni nesáu at dymor yr arholiadau. Gobeithio y bydd y daflen yn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth am iselder, yn ogystal â dangos i fyfyrwyr lle gallan nhw ddod gael cymorth a chefnogaeth. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i FIXERS a MIND am helpu’r coleg gyda’r prosiect gwerthfawr hwn.”