Newyddion

Myfyrwyr yn gadael y dosbarth am ardd gymunedol

April 17, 2014

Community Garden

Gadawodd myfyrwyr Peirianneg Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy eu hystafell ddosbarth yn ddiweddar, er mwyn gwneud gwaith gwirfoddol yng Ngardd Gymunedol Stryd Ewart,  Saltney Ferry, fel rhan o’u hunedau Sgiliau Gwaith. 

Yn ystod y dydd, cafodd y myfyrwyr gymorth gan Judith Wright, Cadwch Gymru’n Daclus, wrth iddynt helpu yn yr ardd gymunedol.

Gyda help aelodau’r gymdeithas trigolion lleol, adeiladodd a gosododd y myfyrwyr ddau wely blodau wedi’u codi a gwneud gwaith cynnal a chadw cyffredinol fel paentio meinciau a giatiau.

Dywedodd Anke Kadelka-Williams, Darlithydd Sgiliau Gwaith ac Almaeneg mewn Peirianneg: “Mi wnaethon nhw i gyd weithio’n galed iawn i drawsnewid yr ardd gymunedol a oedd wedi mynd â’i phen iddi, i le sydd bellach yn ddiogel i’r trigolion i gyd allu ei ddefnyddio

Dywedodd aelodau’r Gymdeithas Trigolion: “Rydyn ni’n falch iawn gyda’r canlyniad terfynol a gweithiodd y myfyrwyr yn galed iawn.  Mae’r gwaith hanfodol rŵan yn golygu bod trigolion o bob gallu ac oed yn medru ei defnyddio a’i chynnal a’i chadw.  Roedd y myfyrwyr mor gwrtais a pharod eu cymwynas – maent yn glod i’r coleg. ’’