Newyddion

Myfyrwyr yn ei morio hi er budd Cancer Research UK

December 22, 2011

Yn ddiweddar bu grŵp o fyfyrwyr Peirianneg sydd ar y cwrs Llwybrau i Brentisiaethau yn canu ar strydoedd Caer er mwyn codi arian ar gyfer elusen ddewisedig y coleg sef Cancer Research UK. Llwyddodd y grŵp i godi swm anhygoel o £289.

 

Lewis Wardle o Sandycroft sy’n canu ac yn chwarae’r gitâr gafodd y syniad, ac wedi iddo gael cymeradwyaeth pwyllgor elusen y coleg a’i diwtor Roy Smith, aeth Lewis a’i gyd-fyfyrwyr ati i edrych i mewn i’r rheolau’n ymwneud a chanu ar strydoedd, ac yna ymlaen i drefnu a chynllunio’r diwrnod.

 

Yn ymuno â Lewis, roedd Levi Cockell a bu’r ddau yn canu caneuon Nadoligaidd i siopwyr mewn gwahanol leoliadau ar draws y ddinas.

 

Yn ogystal â chodi arian ar gyfer Cancer Research UK, bu i’r digwyddiad hefyd gyfrannu tuag at uned cymuned cymhwyster Bagloriaeth Cymru’r grŵp.

 

Dywedodd Roy Smith tiwtor yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy “Mae’r myfyrwyr wedi bod yn gredyd i’r coleg, Nid yn unig y bu iddynt gynllunio’r digwyddiad o’r dechrau i’r diwedd, ond bu iddynt hefyd roi eu diwrnod i ffwrdd i fyny er mwyn helpu achos teilwng. Hoffwn eu llongyfarch am eu hymdrechion.

 

Dywedodd Lewis Wardle: “Rwy’n mwynhau canu a chwarae’r gitâr a bob amser wedi ffansio canu ar strydoedd Caer. Trwy wneud hyn ar gyfer elusen mor deilwng â Cancer Research UK mae pawb ar eu hennill. Bu i bawb fwynhau’r paratoadau a’r diwrnod ei hun, ac roeddem wedi synnu at haelioni aelodau’r cyhoedd.”

 

Yn y llun: Lewis Wardle a Levi Cockell  gyda myfyrwyr a staff