Newyddion

Myfyrwyr yn dod â Busnesau’r Stryd Fawr i’r Oes Ddigidol

November 14, 2016

Richard,  Mrs Mee, Jamie and Rhys.

Mae dysgwyr sy’n astudio TG yng Ngholeg Cambria Iâl wedi bod yn brysur yn creu gwefannau ar gyfer busnesau lleol fel rhan o’u Bagloriaeth Cymru.

Cafodd y darlithydd Simon Prince ynghyd â’r myfyrwyr syniad y gallai’r myfyrwyr greu gwefannau ar gyfer busnesau bach nad oedd ganddynt yr adnoddau i wneud hynny eu hunain.

Yna cafodd y myfyrwyr y dasg i ddarganfod pa siopau fyddai angen gwefan cyn eu creu ac felly cafwyd ceisiadau gan The Wrexham Card Shop, Making Memories a BetzTrinketz.

Dywedodd Jamie Lowe, myfyriwr TG a gymerodd ran yn y prosiect hwn:

“Roedd gweithio ar y prosiect hwn yn brofiad gwych ac mi ges i a fy nhîm gipolwg ar fyd creu gwefannau. Roedd yn ddiddorol iawn i ni gael gweld sut bod safle yn dod at ei gilydd wrth ei lunio ac rydym bellach yn dra awyddus i gael dyfodol mewn TGCh.

“Rwy’n gobeithio y bydd y safle yn parhau i lwyddo a bydd yn helpu’r stondin ddenu rhagor o refeniw a chwsmeriaid rheolaidd ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gynnal rhagor o brosiectau llunio gwefannau yn y dyfodol.”

Dywedodd Simon Prince, Darlithydd yng Ngholeg Cambria:

“Pan fyddwch chi’n cerdded drwy Wrecsam, byddwch yn gweld llawer o siopau wedi cau ar y stryd fawr a bod masnachwyr ar stondinau’r farchnad yn cael trafferth hefyd.  Roeddwn i’n meddwl y byddai’n wych petai’r coleg yn gallu helpu i ddod â’r busnesau hyn i’r oes ddigidol a chael y myfyrwyr i greu gwefannau iddyn nhw am ddim.

O safbwynt y myfyrwyr, roedden nhw’n yn cael meithrin eu sgiliau wrth weithio gyda chwsmeriaid go iawn gyda gofynion go iawn ynglŷn â sut fyddai eu gwefannau’n  gweithio.