Newyddion

Myfyrwyr yn defnyddio technoleg yn oriel gelf y coleg

November 25, 2014

QR codes

Bu Myfyrwyr Celf a Dylunio yng Ngholeg Iâl safle Cambria yn gweithio mewn partneriaeth ag Oriel Goffa y coleg i ddatblygu’r defnydd o dechnoleg ddigidol mewn lleoliad arddangos.

Mae arddangosfa bresennol yr oriel ‘Tu mewn Tu allan’, wedi trawsnewid yr oriel yn ddau leoliad creadigol – ystafell fyw / cegin, ynghyd â lle tân a bwrdd y gegin, yn ogystal â gardd gyda sied botio, offer a phlanhigion. Creodd y myfyrwyr godau QR yn gysylltiedig â’r gwrthrychau sy’n cael eu harddangos fel rhan o’r arddangosfa.

O dan oruchwyliaeth ac arweiniad eu tiwtor Deall Celf, Julia Strong, bu pob myfyriwr yn ymchwilio ac yn creu Cerdyn Gwybodaeth gan ddefnyddio gwrthrych a ddewiswyd ganddynt o’r arddangosfa yn yr oriel sy’n cysylltu â gwaith celf, crefft neu ddylunio pwysig.

Mae 45 o gardiau gwybodaeth yn y casgliad, gellir gweld pob un ohonynt trwy eu Codau QR eu hunain, a’u darllen gan ddefnyddio tabled neu ffôn smart sy’n gallu darllen codau QR.

Dywedodd Julia Strong:

“O ganlyniad i’r prosiect arloesol rhyngweithiol yma mae ymwelwyr â’r prosiect, yn gallu dilyn taith ddarganfod o amgylch yr Oriel gan ddefnyddio’r codau QR, a gweld mae gwrthrychau syml o’r tu mewn a’r tu allan i’r cartref yn gallu bod yn ysbrydoliaeth ar gyfer y gwaith o greu amrediad diddorol o arteffactau o’r gorffennol a’r presennol. ”

Ychwanegodd Jim Creed, Cydlynydd Goffa Oriel,,

“Mae hwn wedi bod yn brosiect gwych sydd wedi helpu i ddatblygu’r defnydd o dechnoleg ddigidol yn y gofod arddangos. Mae wedi rhoi cyfle i’r myfyrwyr edrych ar wrthrychau yn agosach a dysgu sgiliau ymchwilio hanfodol. Creodd eu gwaith argraff fawr arnom ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ddatblygu’r defnydd o dechnoleg ymhellach ar gyfer addysgu a dysgu yn y dyfodol. ”