Newyddion

Myfyrwyr yn dangos eu sgiliau

May 4, 2016

Magellan Green team - winners of MTC

Cynhaliodd Coleg Cambria ddau ddigwyddiad mawr eu bri yn ddiweddar sef rownd derfynol y gystadleuaeth “Her Tîm Gweithgynhyrchu” Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, a sesiwn hyfforddi “Yn ôl at yr Hanfodion” ar gyfer y 3 tîm sy’n creu Carfan Gynderfynol Wordskills UK yn yr Her Tîm Gweithgynhyrchu.

Mae cystadlaethau sgiliau yn cynhyrchu ac yn dathlu rhagoriaeth alwedigaethol a gwnaeth nifer o gyflogwyr mawr fel JCB a Magellan Aerospace gofrestru timau yn y gystadleuaeth Her Tîm Gweithgynhyrchu er mwyn herio ac ymestyn eu gweithwyr ifanc.

Cafodd y pedwar tîm gyfle i gyfarfod ag Aelodau Carfan Gynderfynol Prydain yn y sector hon, ac i drafod y sgiliau sydd eu hangen i gystadlu ar safon genedlaethol a ryngwladol. Mae Coleg Cambria wedi hen arfer efo cynnal sesiynau hyfforddi o’r fath, ond hyn oedd y tro gyntaf i ddau ddigwyddiad gael eu cynnal ar yr un pryd er mwyn datblygu dysgu rhwng cyfoedion a galluogi rhwydweithio rhwng cwmnïau lleol a thimau yn ystod camau gwahanol ar eu taith i gystadlaethau byd eang Worldskills.

Dywedodd Dave Evans, Swyddog Hyfforddiant a Datblygu ym Mhrydain ar gyfer Magellan Aerospace:

“Mae hyn yn gyfle gwych i’n gweithlu ifanc arddangos eu sgiliau yn ogystal â chyfle iddynt ragori a symud ymlaen. Mae cefnogaeth a chymhelliant y coleg a’i staff yn hanfodol i ddatblygu rhwydweithiau sgiliau ac arddangos dawn ifanc.”

Ychwanegodd Daytun Unitt, Darlithydd Coleg Cambria
:
“Rydym wedi bod yn ffodus iawn i gael cymorth gan gwmnïau lleol fel Site Solutions a Halfords sydd wedi cyfrannu offer yn ogystal â chynnig bargeinion gwych ar offer. Hebddynt, ni fyddai cystadlaethau tebyg yn bosib. Mae’r cymorth mae cwmnïau lleol yn ei roi i’w cystadleuwyr yn nhermau amser ac adnoddau hefyd yn wych. Rydym yn gobeithio fod y partneriaethau pwysig ac effeithiol hyn rhwng Coleg Cambria a chyflogwyr blaengar yn parhau i’r dyfodol.”