Newyddion

Myfyrwyr yn cynnal gwaith ymchwil er mwyn cynyddu Twristiaeth mewn Ardal Leol

January 27, 2014

Image 1

Bu myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth Lefel 3 Coleg Cambria ar ymweliad â Rhuthun yn ddiweddar, fel rhan o’u hastudiaethau.

Creodd y myfyrwyr blwyddyn 2 eu holiaduron eu hunain a’u defnyddio i gyfweld busnesau lleol ac aelodau o’r cyhoedd ynghylch twristiaeth yn eu hardal leol. Roedd y gweithgaredd yn rhan o’r Uned Marchnata y mae’r myfyrwyr yn ei astudio fel rhan o ail flwyddyn eu cwrs BTEC Diploma Cenedlaethol.

Yn dilyn yr ymchwil aed ati i gasglu’r canlyniadau a chynllunio ymgyrch hyrwyddo er mwyn cynyddu niferoedd twristiaeth yn Rhuthun.

Dywedodd Sue Griffiths Darlithydd Teithio a Thwristiaeth yng Ngholeg Cambria “Roedd y digwyddiad yma’n gyfle i’n myfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgaredd ymchwil marchnad. Bydd rhai o aelodau’r grŵp yma’n mynd ymlaen i brifysgol i astudio marchnata, felly mae’r gweithgaredd yma wedi bod o gymorth i’w hastudiaethau pellach.”

Tags: , ,