Newyddion

Myfyrwyr yn cymryd rhan mewn Ymgyrch Shellac

December 10, 2013

Image

Yn ddiweddar, fel rhan o’u cwrs, cynhaliodd myfyrwyr Gwasanaethau Ewinedd Coleg Cambria ymgyrch farchnata arbennig.

Y dasg i’r myfyrwyr Lefel 3 oedd codi ymwybyddiaeth  a diddordeb yng ngwasanaethau ewinedd Shellach a gynigir yn salonau Coleg Cambria. Shellac yw’r ffasiwn ddiweddaraf mewn paent ewinedd sy’n para hyd at bythefnos, gyda’r paent yn sychu mewn dim o amser. Creodd y myfyrwyr ymgyrchoedd marchnata yn canolbwyntio ar y gwahanol dymhorau er mwyn ceisio denu cleientiaid newydd i Salon Iâl. Yn bresennol yn y digwyddiad roedd Kay Pennington o Sweet Squared, sy’n un o bartneriaid CND, sef crewyr Shellac.

Gweithiodd y grwpiau gyda’i gilydd i greu posteri ac arddangosiadau er mwyn hybu’r cynnyrch yn ystod y gwahanol dymhorau. Bu i bob tîm wneud cyflwyniad am ddeg munud yn amlinellu’r hanes, y manteision a’u strategaeth farchnata ddewisedig.

Cafwyd cyflwyniad proffesiynol gan Chloe Birch, Charmian Keegans a Sophie Edge ar thema’r Pasg oedd yn cynnwys wyau Pasg allan o fwydion papur a siocled rhad ac am ddim.

Dewisodd Charlie Davis a Sara Blackwell dymor yr Haf a bu iddynt weini coctels di-alcohol a hudo eu cynulleidfa i’r Caribî.

Tymor yr Hydref yr oedd Zoe Thomas, Hannah Scurr a Stacey May wedi ei ddewis a bu’r tair yn gweini siocled poeth a chacennau i bawb, tra roedd cân Katy Perry  ‘Firework’ yn chwarae yn y cefndir.

Ac yn olaf, roedd thema Louise Ellis, Beth Smith a Emily Wakefield ar y Nadolig a bu iddynt hwy ddarparu danteithion Nadoligaidd ar gyfer y gynulleidfa.

Gweithiodd pob un o’r myfyrwyr yn galed ar yr aseiniad hwn ac maent wedi cael eu cydnabod gan y diwydiant harddwch fel therapyddion gwasanaethau ewinedd y dyfodol.

Dywedodd Kay Pennington Cynrychiolydd Sweet Squared: “Cawsom bopeth o goctels di-alcohol i siocled poeth, melysion a chacennau! Mae’n cymryd dipyn o ddewrder i sefyll fyny a gwneud cyflwyniad ond bu i fyfyrwyr heddiw roi cant y cant.”


Tags: , , , ,