Newyddion

Myfyrwyr yn cael budd wrth ymweld â Chanolfan Archimedes Wrecsam

July 13, 2016

Archimedes visit (1)

Bu myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg Cambria ar daith i ymweld â Chanolfan Archimedes ac Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor yn ddiweddar.

Yn ystod yr ymweliad cafwyd sgwrs am y cyrsiau sydd ar gael, gan gynnwys Nyrsio Oedolion a Phlant, Bydwreigiaeth, a Radiograffeg.  Cafwyd taith o amgylch y safle hefyd.  Rhoddwyd cryn bwyslais ar fudd a phwysigrwydd y Gymraeg fel sgil yn y sector gofal ac fel rhan annatod o ddarpariaeth y gwasanaeth iechyd.

Mae’r rhan fwyaf o’r myfyrwyr yn gobeithio dechrau ar eu cyrsiau gradd y flwyddyn nesaf ar ôl iddynt gwblhau eu cyrsiau yng Ngholeg Cambria, ac maent yn gobeithio mynd ymlaen i weithio fel nyrsys, radiograffyddion a bydwragedd.

Dywedodd Christine Woods, Darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn y coleg:

“Mi wnaeth y myfyrwyr ymateb yn dda iawn ac mi wnaethon nhw gymryd sylw o bwysigrwydd yr iaith Gymraeg fel sgil yn y sector gofal.  Mae llawer ohonyn nhw’n byw’n lleol ac roedd cael cyfle i weld y cyfleusterau sydd ar gael ar safle Wrecsam, a chael rhagor o wybodaeth werthfawr am wneud ceisiadau UCAS yn ddefnyddiol iawn iddyn nhw.”