Newyddion

Myfyrwyr yn Beicio’n Ddiogel

November 11, 2014

Bike Safe

Cynhaliodd Coleg Cambria sesiwn wybodaeth am ddiogelwch beiciau / sgwteri yn ddiweddar ar gyfer myfyrwyr safle Ffordd y Bers.

Roedd y sesiwn yn rhad ac am ddim a than arweiniad BikeSafe, yn rhan o brosiect beiciau modur yr heddlu, gyda’r nod o leihau nifer y beicwyr sy’n cael eu hanafu ar y ffyrdd.

Cyflwynodd y sesiwn yr addysg briodol i bobl ifanc er mwyn lleihau’r peryglon ar y ffyrdd. Roedd hyn yn cynnwys cynnal a chadw cyffredinol, materion cyfreithiol, agwedd tuag at risg a dillad diogelwch.

Roedd Daniel Edge, 16 oed o Wrecsam, sy’n astudio Cynnal a Chadw Cerbydau yng Ngholeg Cambria, yn un o’r nifer o fyfyrwyr a gymerodd ran. Dywedodd:
” Mae heddiw wedi gwneud i mi feddwl eto pan fyddaf ar feic a pha mor bwysig yw hi i fod yn weladwy bob adeg. ”

” Mae’n bwysig cael y neges i’r myfyrwyr,” ychwanegodd Paul Cheshire MBE, Cydlynydd BikeSafe Heddlu Gogledd Cymru. “Dylai fod mynd ar feic yn hwyl a thrwy wella sgiliau, gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o beryglon, y gobaith yw y bydd hynny’n gwneud mynd ar feic yn fwy diogel ac yn fwy pleserus.”