Newyddion

Myfyrwyr Wrecsam yn rhan o brosiect Phoenix

January 23, 2015

Chirk fire station

Bu myfyrwyr Coleg Cambria yn Wrecsam yn rhan o brosiect arloesol Phoenix Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn ddiweddar.

Mae’r prosiect, sy’n rhan o fenter Llywodraeth Cymru, yn anelu at ailgyfeirio egni pobl ifanc tuag at weithgareddau cynhyrchiol a gwerthfawr sy’n gallu gwneud iddynt gyfrannu mwy tuag at eu cymunedau.

Aeth myfyrwyr hyfforddeiaethau’r coleg  i Orsaf Dân Y Waun i gymryd rhan mewn sesiwn am wythnos gyfan, a chael cyfle i ymuno mewn gweithgareddau’r gwasanaeth tân megis ymarferion rhedeg pibelli dŵr, diffodd tân a chwilio ac achub yn ogystal â dysgu sgiliau defnyddiol fel Cymorth Cyntaf, Trin Offer gyda Llaw, Rheoli Risg a Diogelwch Tân

Dywedodd Rheolwr hyfforddeiaethau Coleg Cambria, Jo Tincello,

“Roedd y myfyrwyr wedi mwynhau’r cwrs yn arw, cafwyd nifer o gyfleoedd i weithio fel rhan o dîm ac ehangu eu sgiliau cydweithio. Dros y 5 diwrnod cawsant eu herio ym mhob ffordd i wneud eu gorau glas, a chael cefnogaeth gan dîm ymroddedig oedd wedi eu hyfforddi yn benodol i weithio yn ddiogel gyda phobl ifanc.”

Cafodd y cwrs ei gyflwyno yn rhannol gan un o fyfyrwyr Coleg Cambria, Jasmyn Humphries, sydd ar hyn o bryd ar leoliad gwaith efo tîm Phoenix.

“Roedd yn hyfryd i weld Jasmyn yn arwain ei chyfoedion. Mae Jasmyn yn glod i’r rhai sydd wedi gweithio i’w chefnogi ac mae’n amlwg o fudd mawr i’r tîm.

“Fel Coleg rydym wrth ein boddau yn cefnogi pobl ifanc yn y gweithle ac mae ein rhaglen hyfforddeiaethau yn amlygu’r cyfraniad mawr gall pobl ifanc ei wneud i fusnesau ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru,” ychwanegodd Jo Tincello.”

Gellir cael rhagor o wybodaeth am raglen hyfforddeiaethau Coleg Cambria drwy e-bostio traineeships@cambria.ac.uk