Newyddion

Myfyrwyr Wrecsam yn anelu am Yrfaoedd mewn Newyddiaduraeth

March 18, 2015

Kevin Davies, Ieuan Walker, Hannah Goodwin, Chloe West

Mae tri o ddysgwyr iaith Coleg Cambria wedi cael eu cydnabod am eu talentau ysgrifennu creadigol eithriadol mewn cystadleuaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr yn ddiweddar.

Fel rhan o’u hastudiaethau, aeth myfyrwyr Safon Uwch Saesneg Coleg Cambria i Brifysgol Glyndŵr am y diwrnod ar gwrs newyddiaduraeth. Yn dilyn y cwrs, cymerodd y myfyrwyr ran mewn cystadleuaeth sgiliau ysgrifennu. Daeth Ieuan Walker yn gyntaf gyda’i erthygl “Should We Teach Democracy?”, Hannah Goodwin yn ail gyda “Care Homes Are Not So Caring”, a Chloe West yn drydydd gyda “The First Step to Loving Yourself.”

Derbyniodd y myfyrwyr eu gwobrwyon yr wythnos hon a chyflwynodd Kevin Davies, Darlithydd Saesneg yng Ngholeg Cambri,a sylwadau am safon uchel gwaith yr holl gystadleuwyr:

“Mae’r cwrs yn gyflwyniad gwych i’r sgiliau sydd eu hangen i ddilyn gyrfa mewn newyddiaduraeth ac yn rhoi cipolwg ardderchog i’r myfyrwyr o’r hyn a ddisgwylir gan newyddiadurwr proffesiynol. Mae ansawdd gwaith ein myfyrwyr yn arwydd gwych o’r ddawn ysgrifennu sydd ganddynt ac roeddem wedi’n syfrdanu gan eu herthyglau.”

“Roedd yn bendant yn brofiad diddorol ac yn galonnog ar gyfer y rhai hynny sydd eisiau gyrfa mewn newyddiaduraeth. Nid yw prosiectau creadigol ar gyfer pobl ifanc yn derbyn digon o glod, felly roedd yn braf bod yn rhan o‘r prosiect yma,” dywedodd enillydd y wobr gyntaf, Ieuan Walker.