Newyddion

Myfyrwyr Therapi Prydferthwch yn Bencampwyr Gogledd Cymru

March 6, 2014

DSC_0055

Mae myfyrwyr Therapi Harddwch Coleg Cambria yn dathlu ar ôl iddynt ennill y tri safle uchaf yn rownd ranbarthol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Cynhaliwyd cystadleuaeth Therapi Harddwch Gogledd Cymru ar safle Glannau Dyfrdwy y coleg ac mae’n rhan o nifer fawr o gystadlaethau sgiliau lleol mewn ystod eang o sectorau sy’n cynnig cyfle i fyfyrwyr, gweithwyr dan hyfforddiant a phrentisiaid Cymru wynebu her, meincnodi a gwella’u sgiliau. Bydd yr enillwyr yn mynd ymlaen i gymryd rhan yng nghystadlaethau Cenedlaethol a Rhyngwladol WorldSkills.

Roedd yr enillwyr, Jane McGowan o Ben-y-Ffordd, Sarah Fylan o’r Rhyl a Samantha Jo Adams o Fwcle, yn fyfyrwyr Therapi Harddwch llawn amser yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy ac ar ben eu digon gyda’u llwyddiant.

Dywedodd Jane McGowan, enillydd y wobr gyntaf:
“Dwi wedi cynhyrfu’n lân fy mod wedi ennill rownd ranbarthol Gogledd Cymru. Mi wnes i wirioneddol fwynhau cymryd rhan a dwi’n teimlo ei fod wedi cynyddu fy hyder go iawn. Rŵan alla i ddim aros i gymryd rhan yn rownd derfynol Cymru Gyfan yn ddiweddarach y mis hwn. ”

Roedd yn rhaid i’r myfyrwyr gyflawni briff heriol a oedd yn rhoi prawf ar eu gwybodaeth dechnegol ac ar sut i ddefnyddio’u sgiliau, gan gystadlu yn erbyn amser mewn bore o gystadlu brwd. Roedd y tasgau’n cynnwys cyflawni nifer o wahanol driniaethau therapi harddwch cyfredol a thraddodiadol.

Canmolodd Sara Shoemark, beirniad y gystadleuaeth a pherchennog Glow Salons, y cystadleuwyr:

“Roedd y safon yn hynod o uchel eleni. Dangosodd y cystadleuwyr y fath broffesiynoldeb, arbenigedd a medrau technegol. Roedd hi mor braf eu gweld yn gweithio ar lefel mor uchel ac rwy’n dymuno pob hwyl iddyn nhw yng nghamau nesaf y gystadleuaeth.”

Dywedodd David Jones, Pennaeth Coleg Cambria:

“Llongyfarchiadau i Jane, Sarah a Samantha. Dylent fod yn falch iawn o’u llwyddiant. Rydyn ni’n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw yn rownd derfynol Cymru Gyfan yn ddiweddarach y mis hwn. Rydyn ni’n falch fod gan Goleg Cambria gynifer o fyfyrwyr sy’n cymryd rhan yng nghystadlaethau WorldSkills y DU eleni ac rydyn ni wrth ein bodd ein bod wedi cael dechrau ymgyrch eleni trwy gynnal wyth rownd ranbarthol a dwy rownd derfynol yn y coleg.”