Newyddion

Myfyrwyr Teithio’r Coleg yn cael cyfle i fynd ar fwrdd Llong Fordaith Foethus

July 14, 2010

Yn ddiweddar cafodd myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth Coleg Glannau Dyfrdwy gyfle i ymweld T llong fordaith foethus fel rhan o’u cwrs.

Aeth y myfyrwyr lefel 3 ar drip i Southampton lle cawsant eu croesawu gan gynrychiolwyr P&0 a chael cyfle i fynd ar fwrdd y llong fordaith Oriana.

Roedd y trip yn rhan o raglen ddysgu’r myfyrwyr gan fod y myfyrwyr bellach yn astudio uned gyfan ar fordeithiau. Bu i’r gwahoddiad gan P&O i’r myfyrwyr brofi gweithrediadau llong fordaith ac roedd yn gyfle iddynt hefyd gael mewnwelediad gwerthfawr i weithio yn y diwydiant.

Yn ystod y diwrnod cafodd y myfyrwyr gyfle i weld y gwahanol gabanau a bu iddynt hefyd ymweld T’r gwahanol lefydd bwyta a chyfleusterau hamdden. Cawsant gyfle hefyd i weld y gweithrediadau pwysig ‘y tu ol i’r llenni’ fel y weithdrefn glanio, a chael mewnwelediad i’r math o gwsmeriaid sy’n mynd ar wyliau ar yr Oriana.

Dywedodd Julia Jones Darlithydd Teithio a Thwristiaeth “aeth y trip yn dda ac er ei fod yn ddiwrnod blinedig roedd o fudd mawr i’r myfyrwyr gyda’u gwaith cwrs. Roedd staff P&O yn hynod gyfeillgar a bu iddynt ddarparu cyngor gwerthfawr ynghylch swyddi o fewn y diwydiant mordeithiau”.

Dywedodd Hannah Foster-Bennett myfyrwraig “Doeddwn i erioed wedi bod ar long fordaith o’r blaen ac mae’r profiad wedi gwneud i mi ystyried gweithio yn y rhan yma o’r diwydiant teithio a thwristiaeth. Cawsom amser da”.

Llun o’r criw yn mwynhau eu hunain ar y llong.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch T Claire Nicholson neu Vicky Barwis ar 01244 831531.