Newyddion

Myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth yn mynd ar Daith Ddirgel

September 27, 2013

Image-119

Mae myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth lefel 2 a 3 Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy wedi mwynhau eu cwrs sefydlu diweddar.

Yn ystod eu diwrnodau cyntaf yn y coleg cafodd y myfyrwyr gyfle i brofi amrywiaeth o weithgareddau oedd yn ymwneud a’u cwrs. Roedd tasgau datrys problemau, gweithio gydag eraill a chyrchfan wyliau oll yn dasgau oedd ar yr agenda. Cafodd y myfyrwyr gyfle hefyd i fynd ar daith ddirgel lle’r oedd rhaid iddynt trwy gydol y siwrnai adnabod atyniadau ‘gwneud’ a ‘naturiol’, gweithgaredd fydd yn cyd-fynd gydag un o’r unedau y byddant yn ei astudio.

Y lle cyntaf iddynt ymweld ag ef oedd Conwy, a bu i rai o’r myfyrwyr ymweld â’r tŷ lleiaf ym Mhrydain tra bu eraill yn samplu coffi a bara brith yn yr ystafell de. Ymlaen wedyn i Landudno. Cafodd y myfyrwyr groeso mawr yng Ngwesty St George a chyfle i fynd o amgylch yr adeilad. Ymlaen wedyn i’r Ganolfan Wybodaeth Twristiaid i gasglu gwybodaeth i’w ddefnyddio yn eu haseiniad cyntaf. Ac yn olaf, doedd trip i Landudno ddim yn gyflawn heb stopio i brynu darn o roc.

Bu i bob un o’r myfyrwyr fwynhau’r diwrnod ac roedd yn gyfle iddynt ddod i adnabod ei gilydd. Roedd yn llawn gwybodaeth a diddorol, a bu iddynt ddysgu llawer.

Dywedodd Sue Griffiths Darlithydd Teithio a Thwristiaeth yng Ngholeg Cambria:

“Roedd y trip yn ddechrau da i’r cwrs. Roedd yn gyfle i’r myfyrwyr dreulio amser gyda myfyrwyr eraill a dod i’w hadnabod, ac yn gyflwyniad i’r amrywiol unedau y byddant yn eu hastudio dros y flwyddyn academaidd nesaf. Cafodd pawb ddiwrnod da.”

Tags: ,