Newyddion

Myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth Coleg Cambria ar eu ffordd i’r haul

April 11, 2014

T=T 1

Mae dwy o fyfyrwyr Teithio a Thwristiaeth o Goleg Cambria yn edrych ymlaen at gael profiadau newydd yr haf hwn, ar ôl iddyn nhw cael gwybod eu bod wedi cael lleoliad gwaith Eurocamp.

Penderfynodd Emma Ley a Liana Grigorian wneud cais am swyddi Arweinwyr Gwyliau i’w helpu gyda’u cwrs a’u gyrfaoedd yn y dyfodol. Teithiodd y ddwy i Northwich i gael cyfweliad a chystadlu yn erbyn nifer o ymgeiswyr eraill am y swyddi.

Yn ystod eu lleoliad gwaith, byddant yn cael profiad amhrisiadwy mewn gwasanaethu cwsmeriaid, trefnu, a meysydd hanfodol eraill y diwydiant twristiaeth. Maent yn aros yn eiddgar i gael gwybod ble fyddant yn mynd.

Dywedodd Emma Ley:
‘’Rydyn ni’n dwy wedi cyffroi’n lân ac yn falch ein bod wedi cael y lleoliad gwaith hwn. Rydyn ni’n gobeithio y byddwn yn cael mynd i rywle poeth a heulog. Bydd yn brofiad gwych i ni ac rydyn ni’n gobeithio y bydd yn ein helpu i gael gwaith yn y diwydiant yn y dyfodol.”

Dywedodd Sue Griffiths, Darlithydd Teithio a Thwristiaeth:

‘’Dyma gyfle gwych i’r merched ac mae’n ddechrau rhagorol i’w gyrfa. Hoffem ni ddymuno’r gorau iddyn nhw ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gael clywed yr hanes i gyd ar ôl iddyn nhw ddod yn ôl “.