Newyddion

Myfyrwyr Sgiliau Bywyd yn dysgu am Ddiogelwch Bwyd

June 12, 2015

ILS Food safety

Mae grŵp o fyfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol o Goleg Cambria, Llaneurgain wedi cwblhau cwrs Diogelwch Bwyd Lefel 2 fel rhan o’u rhaglenni Sgiliau Bywyd.

Dywedodd Nicholas Lee, Hyfforddwr Arlwyo:

“Rwy’n falch iawn o’r myfyrwyr. Maen nhw wedi gweithio’n galed iawn i ddysgu sut i baratoi a chadw bwyd yn ddiogel, ac am y sgiliau sydd eu hangen i ymdrin â bwyd yn ddiogel mewn busnes arlwyo neu pan yn coginio pryd yn eu cartrefi nhw eu hunain.

“Mae hwn yn gwrs heriol ond mae’r myfyrwyr wedi ymdopi yn dda iawn ac rydym wedi cael cyfradd lwyddo o 100% sy’n gyrhaeddiad gwych i’r myfyrwyr.”