Newyddion

Myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol Cambria yn ennill prif wobrau

June 23, 2015

ILS Inclusive Skills Competition  Mary & Rachel

Enillodd dwy o fyfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol (SBA) Coleg Cambria wobrau yng nghystadleuaeth ‘Inclusive Skills’ yng Ngholeg Derwen, Croesoswallt yn ddiweddar.

Gwnaeth y dysgwyr SBA, Rachel Hoban a Mary Ludden, o safle Llaneurgain, gymryd rhan yn y gystadleuaeth sy’n gysylltiedig â World Skills ond sydd wedi’i chynllunio ar gyfer dysgwyr sydd efo anawsterau dysgu trwy gynyddu’r nifer a’r ystod o gystadlaethau sydd ar gael.

Gwnaeth dros 70 o ddysgwyr o golegau ledled Prydain, gan gynnwys colegau o Dde Cymru, Manceinion a Chanolbarth Lloegr, wedi cystadlu yn yr amrywiaeth o gategorïau.

Enillodd Rachel, sy’n 24 oed ac yn byw ym Mynydd Isaf, y wobr gyntaf yn y categori Sgiliau Gweithredol am ysgrifennu cerdyn post. Enillodd Mary, sy’n 25 oed, ac yn byw ym Mryneglwys y wobr gyntaf yn y categori Prosesu Geiriau.

Dywedodd David Davies, Tiwtor SBA yng Ngholeg Cambria:

“Roedd y ddwy ohonyn nhw’n frwdfrydig iawn. Roedd yn wych i’w gweld nhw yn rhoi’r sgiliau maen nhw wedi eu dysgu yng Ngholeg Cambria ar waith ac ennill eu categori.”

“Dyma’r tro cyntaf i’r coleg gymryd rhan yn y gystadlaeth ‘Inclusive Skills’,” ychwanegodd Paul Raven, Dirprwy Gyfarwyddwr Adran Sgiliau Byw’n Annibynnol y coleg.

“Felly i’r ddwy ohonyn nhw ennill gwobr gyntaf, mae’n gyrhaeddiad anhygoel. Rydym yn falch iawn o’r ddwy ohonyn nhw.”