Newyddion

Myfyrwyr Safon Uwch yn codi arian i’r elusen

January 27, 2014

Damien Horwood, Amy Thorold, Caitlin Jones-Fullerton a Olivia Preece gyda’u hanifail buddugol.

Yn ddiweddar cymerodd dros hanner cant o fyfyrwyr Safon Uwch Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy ran mewn her greadigol a hwyliog, er mwyn codi arian ar gyfer elusen ddewisedig y coleg sef Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru (Tŷ Gobaith, Tŷ’r Eos a Sant Cyndeyrn).

Rhannwyd y myfyrwyr yn dimau, ac aethant ati i greu anifail tal, allan o rai defnyddiau a ddarparwyd. Crëwyd yr anifail buddugol, oedd dros wyth troedfedd o uchel, gan Olivia Preece, Damien Horwood, Amy Thorold a Caitlin Jones-Fullerton.

Daeth y digwyddiad i ben gyda chwis gwybodaeth  gyffredinol ar gyfer myfyrwyr a staff, a’r tîm buddugol oedd y tîm staff ‘Mortar Boards’.

Dywedodd Angela Woolrich, Cyfarwyddwr Gweithredol Addysg Gyffredinol a Gwasanaethau i Fusnes “Roedd yn brynhawn gwych, a bu i’r myfyrwyr a staff fwynhau a chydweithio er mwyn gwneud y digwyddiad yn un llwyddiannus. Rydym yma yng Ngholeg Cambria yn awyddus i’n myfyrwyr gymryd rhan mewn prosiectau o’r math yma, gan ein bod wedi ymrwymo i sicrhau eu bod yn cael cymaint o brofiadau cyfoethogi â phosib, sy’n hybu eu lles a’u gallu i gyfrannu i’r gymuned ehangach.”

Tags: , , , , ,