Newyddion

Myfyrwyr Safon Uwch Coleg Cambria ac aelodau Cymdeithas Ddadlau’r chweched dosbarth

February 27, 2015

Oxford

Mae myfyrwyr Safon Uwch Coleg Cambria ac aelodau Cymdeithas Ddadlau’r chweched dosbarth,  Euan McGivern a Sam McCaddon, wrthi yn dathlu ar ôl ennill rhagbrawf Cymru y gystadleuaeth ddadlau fwyaf i ysgolion yn y DU.

Mae Euan a Sam, sydd o Wrecsam ac yn astudio ar safle Iâl, wedi ennill eu lle yn rownd derfynol y Gystadleuaeth Ddadlau Ysgolion Undeb Rhydychen. Cynhelir y gystadleuaeth yn flynyddol gyda dros fil o ysgolion a cholegau yn cymryd rhan. Mae’n rhaid i gystadleuwyr gystadlu mewn dwy ddadl, gyda’r beirniaid yn chwilio am dimau sy’n arddangos ymresymu meddylgar a sgiliau datrys problemau dadansoddol. Yn amlwg gwnaeth Euan a Sam argraff ac wedi cael eu dewis fel un o’r timau gorau ar gyfer y rownd derfynol a gynhelir yn Undeb Rhydychen mis nesaf.

“Rydym wrth ein boddau ein bod ni wedi ennill ac rydym yn edrych ymlaen at gystadlu yn y rownd derfynol yn Rhydychen,” dywedodd Euan, sydd hefyd wedi ennill lle yn Nhîm Dadlau Cymru i gystadlu ym Mhencampwriaeth Dadlau Ysgolion Rhyngwladol yn Singapore yn ystod yr Haf.

Dywedodd, Dirprwy Bennaeth Coleg Cambria, Lawrence Wood;

“Rydym wrth ein boddau ac yn falch iawn o lwyddiant Sam ac Euan. Mae’n anrhydedd mawr iddynt ennill lle yn rownd derfynol y gystadleuaeth urddasol hon. Maent yn glod i’r chweched dosbarth yma yng Ngholeg Cambria IâL.

“Mae yna dal gyfle i ymadawyr ysgol ddilyn esiampl Euan a Sam ac astudio yn 6ed Cambria sy’n cynnig yr ystod ehangaf o ddarpariaeth Safon Uwch yn y rhanbarth, gyda llwybrau dilyniant clir i’r brifysgolion gorau ym Mhrydain.”

Mae rhagor o wybodaeth am gyrsiau Safon Uwch yn 6ed Cambria ar gael ar wefan y coleg:

www.cambria.ac.uk