Newyddion

Myfyrwyr Proffesiynol yn Graddio yng Ngholeg Cambria

November 8, 2016

Graduation

Cynhaliodd Coleg Cambria ei Seremoni Raddio gyntaf ar gyfer myfyrwyr Datblygiad Proffesiynol yn yddiweddar

Cynhaliwyd seremoni ar gyfer myfyrwy cyrsiau’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) a Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), ac roedd eu teuluoedd a’u ffrindiau yn bresennol hefyd.

Trefnwyd y noson, gan staff Coleg Cambria, ac roedd yn benllanw gwaith caled gan y myfyrwyr yn ogystal â bod yn gyfle i gydnabod eu cyflawniadau.

Dywedodd Lesley Rasmussen, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyrsiau Datblygu Rheolwyr a Chyflogwr, Coleg Cambria:

“Rydyn ni’n falch iawn o’n dysgwyr sydd ar ein rhaglenni proffesiynol.  Mae rhai ohonyn nhw wedi symud ymlaen o raglenni Sylfaen, gan lwyddo i ennill statws graddedig, ac mae hynny’n wych.

“Mi fyddwn ni’n eu hannog i fynd ymlaen gyda’u hastudiaethau ar lefel addysg uwch drwy ein prifysgolion partneriaeth.”

Dywedodd Steve Jackson, Prif Swyddog Gweithredol a Dirprwy Brif Weithredwr hefyd:

“Llongyfarchiadau mawr i’n graddedigion 2016 – rydyn ni’n hynod o falch o’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni ac rydyn ni wrth ein bodd ein bod yn gallu dathlu eu llwyddiant fel hyn.

“Ein prif flaenoriaeth yng Ngholeg Cambria ydi cyflwyno llwybrau galwedigaethol a phroffesiynol lefel uwch drwy gyrsiau llawn amser, rhan amser a dysgu yn y gwaith.   Mae gwaith caled ac ymroddiad ein myfyrwyr yn dangos yr ymrwymiad hwn ac mae hefyd yn darparu’r sgiliau a’r arbenigedd sydd eu hangen i gynorthwyo i ddatblygu economi leol gwerth uchel”.