Newyddion

Myfyrwyr Paentio a Phapuro yn Bencampwyr Gogledd Cymru

April 11, 2014

Painting and Decorating bersham

Mae Myfyrwyr Paentio a Phapuro Coleg Cambria yn dathlu wedi dod i’r brig yng nghystadleuaeth ragbrofol WorldSkills mewn Paentio a Phapuro a gynhaliwyd yng Ngholeg Cambria.

Roedd y coleg yn cynnal ac yn arwain wyth cystadleuaeth ranbarthol (Gogledd Cymru) ar safle Glannau Dyfrdwy yn ddiweddar. Mae’r gystadleuaeth yn rhoi cyfle i fyfyrwyr, pobl dan hyfforddiant a phrentisiaid yng Nghymru i herio, meincnodi a chynyddu eu sgiliau. Bydd yr enillwyr lwcus yn mynd ymlaen i gystadlu yng nghystadlaethau Cenedlaethol a Rhyngwladol WorldSkills.

Rhoddwyd gwaith gosod heriol i’r myfyrwyr a oedd yn rhoi prawf ar eu gwybodaeth dechnegol a chymhwysiad eu sgiliau, gan gystadlu yn erbyn y cloc mewn bore o gystadlu dwys.

Roedd yr enillwyr, sef Amie Deamattia o Wrecsam, Yasmin Carey o Gei Connah a Claire Hemmings o Wrecsam, oll yn fyfyrwyr llawn amser yng Ngholeg Cambria Ffordd y Bers ac ar ben eu digon â’u llwyddiant.

Roedd Amie Demattia, a ddaeth yn gyntaf, wrth ei bodd â’i llwyddiant:

“Rwyf wedi gwefreiddio fy mod wedi ennill y gystadleuaeth. Rwy’n gweld paentio’n beth ymlaciol a therapiwtig iawn i’w wneud ac rwy’n gobeithio cael gyrfa yn y maes yn y dyfodol.”

Dywedodd Nic Povey, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm, Adeiladu ar safle Ffordd y Bers:

“Llongyfarchiadau i Amie, Yasmin a Carey. Fe ddylent fod yn falch iawn o’u llwyddiant a dymunwn y gorau iddynt yn rownd derfynol Cymru gyfan fis nesaf”.