Newyddion

Myfyrwyr or coleg yn datblygu sgiliau diolch i sesiynau hyfforddi

December 8, 2011

Yr wythnos hon fe fu myfyrwyr Chwaraeon Coleg Glannau Dyfrdwy yn hyfforddi myfyrwyr Sgiliau Byw yn Annibynnol mewn gwahanol chwaraeon.

Gan ddefnyddio’r sgiliau maent wedi eu dysgu fel rhan o’u cymhwyster Lefel 3, fe gynhaliodd y myfyrwyr ail flwyddyn sesiynau mewn pêl fasged, pêl rwyd, golff, tenis, criced a boccia i fwy na 100 o fyfyrwyr ar gampysau Glannau Dyfrdwy a Llaneurgain.

Dywedodd Tiwtor Chwaraeon Coleg Glannau Dyfrdwy Steve Pearson: “Rydym yn rhoi cyfle i’n holl fyfyrwyr Chwaraeon i ymwneud â sesiynau hyfforddi. O ganlyniad, mae cannoedd o bobl ifanc ar hyd a lled Sir y Fflint yn elwa bob blwyddyn. Mae’r sesiynau a roddwyd i’n grwpiau Sgiliau Byw yn Annibynnol yr wythnos hon wedi bod yn arbennig o werth chweil i bawb a fu’n ymwneud â hwynt.”

Ychwanegodd Lois Hough myfyrwraig Chwaraeon o Gei Conna, sydd fel yr holl fyfyrwyr Chwaraeon sy’n ymwneud â hyn, yn gweithio tuag at gael y Tystysgrifau Arweinyddiaeth Chwaraeon Uwch a Gwobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm: “Roedd yn wych o beth cael ymarfer y sgiliau yr ydym yn eu dysgu ar ein cwrs a bu o gymorth mawr i’m hyder. Ond yr hyn oedd yn arbennig o werth chweil oedd gweld y myfyrwyr Sgiliau Byw yn Annibynnol yn mwynhau eu hunain ac yn datblygu. Allwn ni ddim disgwyl i weithio gyda hwy eto.”

Flwyddyn nesaf mae’r myfyrwyr yn bwriadu trefnu Gŵyl Chwaraeon i’r Anabl ar gyfer myfyrwyr sy’n mynychu ysgolion arbennig ar hyd a lled y rhanbarth

Dywedodd Paul Raven, Pennaeth Rhaglenni Sgiliau Byw yn Annibynnol yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy: “Rydym yn hynod ddiolchgar i’r myfyrwyr Chwaraeon am y sesiynau y buont yn eu cynnal yr wythnos yma.  Mae llawer o’n dysgwyr ni eisoes yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o wahanol chwaraeon, ond rwy’n meddwl eu bod i gyd wedi cael cyfle i roi cynnig ar rywbeth gwahanol yr wythnos yma”

Nodiadau

Mae’r darlun yn dangos myfyrwyr Sgiliau Byw yn Annibynnol – Joshua Matthews, Rebecca Thompson ac Emma Bottomley gyda myfyrwyr Chwaraeon – Nicola Drelincourt, Steve Boyton, Jade Elson, Jamie Whiteside a Lois Hough.