Newyddion

Myfyrwyr o Slofacia yn ymweld â Wrecsam

May 22, 2015

Slovakian learners at Cambria

Daeth myfyrwyr o Slofacia i Wrecsam yn ddiweddar fel rhan o brosiect Graffeg arbennig efo dysgwyr Coleg Cambria Iâl.

Gweithiodd ddeuddeg o fyfyrwyr o Handlova Vocational Secondary School yn Slofacia gyda’u myfyrwyr cyfatebol Cymreig ar brosiect a oedd yn cynnwys datblygu eu dehongliad nhw eu hunain o ddyfyniad llenyddol, gan ddefnyddio teipograffeg a geir mewn amrywiaeth o leoliadau o gwmpas Wrecsam.

Dewisodd y grŵp i weithio gyda llinell enwog allan o’r chwedlau Canol Oesol, Y Mabinogion, ‘A fo ben bid bont’.  Yn ogystal â neges fer bersonol, creodd pob myfyriwr eu fersiwn nhw eu hunain o’r dyfyniad, gan ddefnyddio cyfuniad o’r ieithoedd Slofac, Cymraeg a Saesneg.

“Roedd yn brofiad gwych i’n myfyrwyr Celf a Dylunio allu rhannu syniadau a gweithio ar y cyd gyda dysgwyr o Slofacia,” ychwanegodd Lesley James, Dirprwy Gyfarwyddwr Celf a Dylunio.

‘’Cafodd y myfyrwyr gyfle hefyd i weithio gyda’r arlunydd a dyluniwr graffeg, David Nicholls, a fu’n eu helpu i ddatblygu sgiliau arbenigol gan ddefnyddio Abdobe Photoshop ac Illustrator gyda’n cyfleusterau Apple Mac.”