Newyddion

Myfyrwyr NEBOSH Coleg Cambria yn Dathlu Unwaith Eto

September 12, 2013

Image-110

Mae myfyrwyr Iechyd a Diogelwch Coleg Cambria wedi llwyddo unwaith eto i gyflawni cyfradd lwyddo syfrdanol o uchel.

Daeth y dysgwyr ynghyd yn ddiweddar i dderbyn eu gwobrau, mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd yng Ngholeg Cambria.

Mae NEBOSH, y Bwrdd Arholi Cenedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Cenedlaethol yn darparu cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol, ac sydd wedi eu cynllunio i gwrdd ag anghenion iechyd, diogelwch, amgylcheddol a rheolaeth risg gweithleoedd yn y sectorau preifat a chyhoeddus.

Daeth nifer o westeion arbennig i’r seremoni yn cynnwys David Lewis; Is-gadeirydd NEBOSH, Steve Ball a Claire O’Neill o URENCO UK Ltd, Sandy Jennings o Jennings Safety Services Ltd a Rachel Jones; Is-gadeirydd Cangen IOSH Gogledd Cymru ynghyd a Jasbir Dhesi; Dirprwy Bennaeth Coleg Cambria. Cafodd cyflwyniadau’r holl ddysgwyr sydd wedi ennill cymwysterau NEBOSH trwy Goleg Cambria eleni eu cydnabod yn ystod y Seremoni.

Dywedodd Lesley Rasmussen Dirprwy Gyfarwyddwr Rheoli Datblygu Coleg Cambria:

“Rydym yn ymfalchio yn narpariaeth NEBOSH Coleg Cambria. Mae gwella ein cyrsiau masnachol a hynny’n  barhaus yn unol â gofynion cyflogwyr, yn bwysig iawn i ni. Ein nod yw darparu cyflogwyr a dysgwyr gyda’r sgiliau a’r wybodaeth sydd arnynt eu hangen i ddatblygu eu gyrfaoedd ac ychwanegu gwerth i’w swyddi. Mae yna amrywiol lwybrau dilyniant trwy gyrsiau NEBOSH a chyrsiau eraill sy’n gysylltiedig â rheoli ar gael yma yn y coleg ac rydym yn gyson yn edrych am ffyrdd i ehangu’r ddarpariaeth yma.”

Tags: ,