Newyddion

Myfyrwyr Llysfasi yn Sioe LAMMA

January 30, 2015

LAMMA

Aeth myfyrwyr Coleg Cambria Llysfasi i ymweld â sioe Cymdeithas Gwneuthurwyr Peiriannau Amaethyddol Sir Lincoln (LAMMA), wedi ei lleoli ar faes sioe Dwyrain Lloegr, Trebedr  yn ddiweddar.

Hon yw’r sioe fwyaf o’i math yn y DU gyda 900 o arddangoswyr sydd yn denu hyd at 40,000 o ymwelwyr yn rheolaidd.

Cafodd myfyrwyr Amaethyddiaeth a Pheiriannau’r Tir flas ar y datblygiadau diweddaraf ym maes peiriannau’r tir a thechnoleg a chyfle i gyfarfod gwneuthurwyr, gwerthwyr a chyflogwyr posib.

“Roedd ymweld â’r sioe LAMMA yn brofiad gwych a gwerth chweil, yn enwedig y cyfle i weld y dechnoleg ddiweddaraf sydd ar gael yn y diwydiant,” ychwanegodd Tomos Ifan, un o’r myfyrwyr Amaethyddiaeth a aeth i’r sioe.

Dywedodd Darlithydd Peiriannau’r Tir, Gareth Williams, oedd wedi trefnu’r ymweliad ar gyfer y myfyrwyr:

“Mae hwn yn un o’r prif ddigwyddiadau yn y calendr peirianneg amaethyddol ac yn sioe wych i’r myfyrwyr fynd iddi.  Mae’n rhoi cyfle iddyn nhw gael cipolwg gwerthfawr ar ddatblygiadau newydd, technolegau ar gyfer y dyfodol a chyfleoedd gyrfa.

“Rydym yn annog ein myfyrwyr i gymryd rhan mewn cymaint o ymweliadau fel hyn a phosib, gan ein bod yn credu bod cyfarfod arbenigwyr o’u diwydiant dewisol a mynychu sioeau pwysig fel hyn yn rhoi gwybodaeth eang o’u masnach iddynt.”