Newyddion

Myfyrwyr Llysfasi yn Nhomen y Rhodrwydd  

May 5, 2015

Tomen y Rhodwydd

Bu myfyrwyr Coedwigaeth o Goleg Cambria Llysfasi yn helpu Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys (CPAT) i glirio safle castell mwnt a beili Tomen y Rhodrwydd yn ddiweddar.

Roedd yr olion gwrthglawdd mwnt a beili, sydd wedi’u lleoli rhwng Rhuthun a Wrecsam yn edrych dros Fwlch Nant-y-Garth, wedi tyfu’n wyllt gydag eithin a choed ac yn ei gwneud hi’n anodd i aelodau’r cyhoedd eu cyrraedd. Bu myfyrwyr Llysfasi yn gweithio o dan arweiniad CPAT i gael gwared â’r gordyfiant diangen, gan sicrhau llwybrau clir ar gyfer ymwelwyr yn ogystal â sicrhau bod amlinelliadau adeiledd trawiadol y castell i’w gweld yn amlwg.

Mae’r castell yn sefyll mewn rhanbarth a oedd yn werthfawr i lywodraethwyr Cymreig canoloesol. Adeiladwyd y castell ym 1149 gan y Tywysog Cymreig, Owain Gwynedd, er mwyn amddiffyn y tir yr oedd newydd ei ennill. Ym 1157, ymosododd ei elyn, Iorwerth Goch ap Maredudd o Bowys, ar y castell a’i losgi.

Dywedodd Phill Venables, Tiwtor Coedwigaeth yn y coleg:

“Gwnaeth y myfyrwyr weithio’n galed iawn wrth glirio’r safle hanesyddol yma. Roedd y gwrthglawdd wedi tyfu’n wyllt gydag eithin dros y blynyddoedd, gyda llawer o goed drain gwynion yn tyfu drosto.

“Treuliodd y myfyrwyr dipyn o amser yn torri’r planhigion a symud yr holl wastraff o’r safle i’w losgi.

“Roedd bod yn rhan o brosiect ar safle hanesyddol o bwys fel hwn yn brofiad gwych iddyn nhw.”