Newyddion

Myfyrwyr Harddwch yn Pampro Staff Y Ganolfan Byd Gwaith

December 10, 2013

photo6

Yn ddiweddar bu myfyrwyr Therapi Harddwch lefel 2 Coleg Cambria draw yng Nghanolfan Byd Gwaith Wrecsam yn pampro’r staff, fel rhan o ddigwyddiad Iechyd a Lles y ganolfan.

Bu Hannah Gater, Samantha Barker, Sarah Ashton, Rhian Millington, Alina Barnett, Kerry Pugh, Sharon Jones, Nia McInerney, Lauren Spicer a Jessica Griffiths a’u darlithwyr Sarah Jane Capper a Sam Brackley yn darparu triniaethau tylino’r dwylo a’r breichiau i dros 50 o staff.

Mae’r dysgwyr yn newydd i’r diwydiant harddwch felly roedd y digwyddiad yma’n gyfle iddynt ennill ‘profiad ymarferol’ o weithio gyda chleientiaid mewn lleoliad masnachol.

Dywedodd Sarah Jane Capper Darlithydd Therapi Harddwch yng Ngholeg Cambria “Bu i bob un o’n Therapyddion Harddwch lefel 2 fwynhau’r profiad o gynnig triniaethau tylino a hynny mewn amgylchedd masnachol. Roedd yn ddigwyddiad llwyddiannus iawn, a bu i bob un o’r myfyrwyr berfformio i safon broffesiynol ardderchog”

Dywedodd  Pauline Kelly Trefnydd y Digwyddiad “Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Sarah Jane, Sam a’r grŵp hyfryd o fyfyrwyr am weithio mor galed ar y diwrnod. Gobeithio bod pob un ohonynt, a hwythau ar ddechrau eu gyrfâu, wedi mwynhau’r profiad. Yn sicr bu i staff y Ganolfan Byd Gwaith fwynhau’r diwrnod, ac maent yn awyddus i gynnal yr un digwyddiad eto ym mis Ebrill.”

Tags: ,