Newyddion

Myfyrwyr Harddwch yn helpu Rhieni ac Athrawon

December 10, 2013

Image

Yn ddiweddar bu myfyrwyr Gwasanaethau Ewinedd Coleg Cambria Iâl draw yng Ngwesty Ramada Wrecsam ar gyfer Noson Elusennol wedi ei drefnu gan Gymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Lôn Barcas.

Roedd gan y myfyrwyr lefel 3 sef Sara Blackwell, Chloe Birch, Charmian Keegans, Zoe Thomas a Charlotte Davis bar ewinedd yn y digwyddiad, lle roeddynt yn cynnig triniaethau ffeilio a phaentio am £3. Cafodd 27 o gleientiaid eu pampro, a llwyddwyd i godi dros £80, a bydd yr arian yma’n mynd tuag at brynu offer technolegol newydd i’r ysgol.

Dywedodd Hilary Davies-Griffiths Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwricwlwm Trin Gwallt a Harddwch yng Ngholeg Cambria “Bu i’r myfyrwyr fwynhau’r profiad yn fawr. Roedd yn ddigwyddiad llwyddiannus a bu i bob un o’r myfyrwyr berfformio i safon broffesiynol ardderchog”

“Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda’r gymuned leol a byddwn yn gwirfoddoli i gynorthwyo gyda’r digwyddiad hwn eto yn y dyfodol.”

Dywedodd Michelle Derosa Trefnydd y Digwyddiad: “Bu’r merched yn ychwanegiad rhagorol i’r digwyddiad, ac roedd pob un o’r cleientiaid yn hapus iawn gyda’r gwasanaeth y bu iddynt ei dderbyn.”

Tags: ,