Newyddion

Myfyrwyr Harddwch yn Dathlu

August 16, 2013

Worldskills-Michelle-Thomas-Danielle-Smallman-Sammie-Keene-and-Jane-Davies

Mae pedwar o fyfyrwyr Therapi Harddwch Coleg Cambria wedi gwneud argraff fawr ar feirniaid yn rowndiau rhanbarthol Cystadleuaeth Harddwch World Skills y DG, a gynhaliwyd yn Warrington.

Daeth dros 150 o Therapyddion Harddwch o chwe choleg yn y Gogledd Orllewin ynghyd i gystadlu yn y rowndiau rhanbarthol. Profwyd eu sgiliau mewn Therapi Harddwch, Therapi Holisteg, Colur y Cyfryngau a Thechnoleg Ewinedd.

Yn y rownd Ewinedd Datblygedig Lefel 3, daeth Sammie Keene a Jane Davies  o Goleg Cambria yn ail a thrydydd. Enillodd Michelle Thomas yr ail wobr yn y gystadleuaeth Celf Ewinedd Canolradd Lefel 2 a daeth Danielle Smallman yn ail yn y rownd Colur Ffasiwn/Ffotograffig.

Dywedodd Christine Sanders Cydlynydd y Cwrs Lefel 3:

“Gweithiodd y merched yn galed iawn gan ddangos ymrwymiad a brwdfrydedd, cyn ac ar ôl y gystadleuaeth. Mae hyn yn gyflawniad anhygoel ac rydym ni, fel coleg, yn falch iawn o bob un ohonynt.”

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Trin Gwallt a Harddwch ffoniwch Gwasanaethau Myfyrwyr Coleg Cambria ar 01244 834511 neu ewch i www.cambria.ac.uk.

Llun (chwith i’r dde) Michelle Thomas, Danielle Smallman, Sammie Keene a Jane Davies.

Tags: ,