Newyddion

Myfyrwyr Gwneuthuro a Weldio Coleg Cambria yn yr Almaen

November 25, 2014

Fabweldgermany

Cafodd myfyrwyr Gwneuthuro a Weldio Coleg Cambria ganmoliaeth uchel am safon eu gwaith ar leoliadau gwaith yn Dingden, Yr Almaen yn ddiweddar.

Teithiodd grŵp o 13 o ddysgwyr Gwneuthuro a Weldio lwcus i’r Almaen i gael profiad gwaith technegol ychwanegol mewn busnesau Ewropeaidd. Cafodd y myfyrwyr leoliadau gwaith unigol mewn cwmnïau gwneuthuro a weldio canolig i fawr eu maint, gan greu argraff ar eu cyflogwyr drwy ddangos safonau eithriadol.

Roedd y daith bythefnos nid yn unig yn galluogi’r myfyrwyr i gael profiad uniongyrchol o ddiwydiant, ond roedd hefyd yn profi iddynt bod y sgiliau y maent wedi’u meithrin yn ystod eu hyfforddiant yn agor cyfleoedd cyflogaeth pellach iddynt ledled Ewrop.

Cafodd bob un o’r myfyrwyr eirda disglair gan y sefydliadau a chynigiwyd gwaith llawn amser i bump ohonynt – gan ddangos bod yr addysgu a’r dysgu o safon uchel yng Ngholeg Cambria.

Dywedodd y myfyriwr Kyle Evans:

“Rhoddodd y daith hon yr hyder i mi i wybod bod gen i’r gallu i lwyddo yn y diwydiant. Roedd yn daith gofiadwy a phwysig y byddaf yn ei chofio am byth. ”

Dywedodd Tony Commins, Darlithydd Peirianneg yng Ngholeg Cambria:

“Rydym yn falch iawn o’r safonau rhagorol a ddangosodd yr holl fyfyrwyr Coleg Cambria yn yr Almaen. Roedd y sgiliau a ddangoswyd ganddynt yn y gweithle heb eu hail a derbyniom ni adborth cadarnhaol am bawb a chafodd pum myfyriwr gynnig swyddi. Roedd y daith hefyd yn brofiad ymarferol a chymdeithasol gwerthfawr iawn iddynt hefyd. ”