Newyddion

Myfyrwyr Gofal Plant Coleg Cambria yn ymweld â Bala

November 9, 2015

Cambria Childcare students Glan-Llyn

Cafodd myfyrwyr gofal plant o Goleg Cambria fudd o’u hymweliad ag Ysgol Bro Tegid, Y Bala a chanolfan addysg yr Urdd yng Nglan-llyn yn ddiweddar.

Yn ystod y daith, ymwelodd y dysgwyr ag Ysgol Bro Tegid yn y bore gan weld sut roedd y Gymraeg yn rhan annatod o weithgareddau’r ystafell ddosbarth. Yna yn y prynhawn cawsant roi cynnig ar nifer o weithgareddau awyr agored meithrin tîm trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nglan-llyn.

Dywedodd Katie Platt eu tiwtor yng Ngholeg Cambria:

“Mae’r myfyrwyr yn parhau i fod wedi’u cyffroi ar ôl y daith ac maent yn wirioneddol frwd am werth sgiliau Cymraeg ar ôl iddyn nhw ddychwelyd i’r coleg.

“Yn ddiddorol, roedd rhai o’n myfyrwyr Cymraeg wedi rhyfeddu clywed cymaint o Gymraeg yn cael ei ddefnyddio yn yr ysgol gynradd. Er eu bod yn cael eu rhoi mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg o amgylch Wrecsam a Sir y Fflint, roed hyn yn bendant yn brofiad gwahanol a gwerthfawr iawn iddyn nhw.

“I’r gweddill ohonom ni, roedd yn brofiad gwylaidd iawn cael bod gyda phlant mor ifanc a gyda sgiliau iaith mor eithriadol. Rhywbeth y gallwn fyfyrio drosto yn nosbarthiadau’r dyfodol. ”