Newyddion

Myfyrwyr dan Hyfforddiant Cambria yn ystyried gyrfaoedd morwrol

November 21, 2014

Traineeship

Cymerodd grŵp o 12 o fyfyrwyr dan hyfforddiant yng Ngholeg Cambria ran mewn diwrnodau blasu yn Nociau Glannau Dyfrdwy yn ddiweddar, er mwyn dysgu am gyfleoedd gyrfa sydd ar gael yn y diwydiant morwrol.

Croesawyd y myfyrwyr dan hyfforddiant gan yr arbenigwr diwydiant Richard Hobbs, Capten proffesiynol gyda gwybodaeth forwrol helaeth a feithrinwyd ganddo dros 25 mlynedd.

Cymerodd Richard, sydd wedi teithio’r byd, y grŵp brwdfrydig allan at y doc, gan gyflwyno rhai ffeithiau sylfaenol am y llanw ac am ddaearyddiaeth leol. Cafodd y myfyrwyr eu briffio am ystyr y gair “morwrol” a soniwyd am y gwahanol yrfaoedd sydd ar gael iddynt yn y diwydiant.

Yn ystod y prynhawn, buont yn dysgu am gymorth cyntaf sylfaenol ac yna aethant ar gwch cyflym i fyny’r afon i weld y diwydiannau morwrol lleol.

“Pwrpas y diwrnod oedd cynyddu ymwybyddiaeth am y cyfleoedd gyrfa yn y diwydiant morwrol,” meddai Nicola Gaughran, Mentor Hyfforddeiaethau Cyflogadwyedd yng Ngholeg Cambria. “Mwynhaodd y myfyrwyr y profiad yn fawr ac mi gawson nhw gyfle i weithio mewn timau a datblygu eu sgiliau cyfathrebu, yn ogystal â chael gwybodaeth am y diwydiant morwrol.”

Mae llwyddiant y diwrnod yn amlwg o sylwadau’r myfyrwyr:

Dywedodd Lauren Bevan: “Mi ges i ddiwrnod gwych ac mi rydw i bellach yn awyddus i ennill cymwysterau a fydd yn fy help i weithio ar long fordaith, fel y gallaf ddysgu a gweld y byd”.

Mae Coleg Cambria yn gweithio mewn partneriaeth â Richard Hobbs i ddatblygu cyrsiau sy’n gysylltiedig â’r diwydiant morwrol.