Newyddion

Myfyrwyr cyfryngau Cambria yn ennill gwobr ffilm Brydeinig

July 7, 2015

Coleg Cambria Cut film winners

 

O’r chwith i’r dde: Bob Murray, Ryan Dulson, Louise Galleu (Tiwtor Cyfryngau), James Smith (Tiwtor Cyfryngau) a Holly Davies

Cafodd myfyrwyr Cyfryngau Creadigol Coleg Cambria eu coroni’n enillwyr cenedlaethol yr wythnos ddiwethaf mewn cystadleuaeth ffilm fer a gafodd ei chynnal gan Cut Films, gyda’r nod o wella gwybodaeth am beryglon ysmygu ymysg plant a phobl ifanc 11-25 oed.

Yn ystod y llynedd bu prosiect ieuenctid ASH Cymru – The Filter – yn gweithio gyda Cut Films, ar gynllun newydd gwrth ysmygu ledled Prydain i helpu pobl ifanc i greu a golygu fideo byr am beryglon tybaco, ac yna rhannu’r fideos yma gyda’u ffrindiau.

Enillodd y tîm buddugol o’r cwrs Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol yng Ngholeg Cambria Iâl, ffilm orau Brydeinig y categori 16-19 oed am eu ffilm fer ‘Coginio Sigarét’.

Aelodau’r tîm llwyddiannus oedd Ryan Dulson, 18 oed, o Riwabon, Holly Davies, 19oed, o Gwernaffield a Bob Murray, 19, o’r Bwcle.  Cyflwynwyd eu gwobr iddynt gan yr enillydd Oscar Danny Boyle (cyfarwyddwr Slumdog Millionaire, Train Spotting a 127 Hours) mewn seremoni arbennig ym mhencadlys BAFTA HQ yn Llundain.

Dywedodd y Tiwtor Cyfryngau James Smith:

“Rydyn ni i gyd yn falch iawn o lwyddiant ein myfyrwyr ac mae’n anhygoel gweld y ffilm derfynol ar ôl eu holl waith caled.  Er bod y syniad ar gyfer y ffilm yn syml iawn, mae ganddi neges glir sy’n taro’n galed.”

Holly Davies with Danny Boyle

Holly Davies yn derbyn y wobr gan Danny Boyle